Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103030604
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103030604
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100067670
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100067670
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100117616
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100117616
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100067749
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100067749
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100067761
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100067761
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103845833
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103845833
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100067799
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100067799
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100117620
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100117620
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100067865
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100067865
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103747522
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103747522
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100067907
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100067907
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100066745
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100066745
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100066762
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100066762
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100066768
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9100066768
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103202207
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103202207
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103026238
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103026238
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103952527
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 9103952527
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2012
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 032/2010/SL zo dňa 01. júla 2010
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 032/2010/SL zo dňa 01. júla 2010
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
10. Júl 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb podľa § 44 zák. č. 351/2011 o elektronických komunikáciách
4199418
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA , s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
11. Júl 2012
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely
0,00 € Michal Marček Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.