Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2012
zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v režime predplateného mýta
OST/3/2012
Doplnená
0,00 € SkyToll, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
17. Január 2012
Rámcová zmluva o zriaďovaní nadlimitných termínovaných vkladov
OST/19/2011
0,00 € Privatbanka, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
17. Január 2012
Zmluva o poskytovaní finančných služieb prostredníctvom elektronických distribučných ciest
OST/20/2011
0,00 € Privatbanka, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
19. Január 2012
Mandátna zmluva - záhradnícke práce
OST/1/2012
Doplnená
5 280,00 € Ing. Andrej Kulla - Ing. Katarína Kullová Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. Január 2012
zmluva o dodávke plynu 9104455220
IZ-382514
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. Január 2012
zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia 121192271
IZ-382541
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. Január 2012
zmluva o združenej dodávke elektriny 9406047973
IZ-382548
0,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
26. Január 2012
nájomná zmluva
NZ/57/2011-G
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Coffey Sean Joseph
30. Január 2012
zmluva o poskytovaní verejných služieb
IZ-387413
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
9. Február 2012
zmluva o poskytovaní verejných služieb
IZ-399960
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. Február 2012
zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ-403240
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
15. Február 2012
Žiadosť o zmenu v zmluva o poskytovaní verejných služieb
IZ-404859
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
16. Február 2012
zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest
OST/6/2012
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
16. Február 2012
zmluva o poskytnutí palubnej jednotky
OST/7/2012
0,00 € SkyToll, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
21. Február 2012
žiadosť o zmenu v zmluve o poskytovaní verejných služieb
IZ-411258
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Február 2012
nájomná zmluva
IZ-418623
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. BRAND ZONE, s.r.o.
28. Február 2012
zmluva o dodávke plynu
IZ-418728
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Február 2012
zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ-418815
0,00 € ZSE Energia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
1. Marec 2012
zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ-424266
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Marec 2012
Nájomná zmluva NZ/100/001/2012
IZ-428251
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. EUROHOTEL, a.s.