Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Január 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/4/2015 - Stavebné úpravy v objekte objednávateľa na ulici Grosslingova 35 v Bratislave
ZOD/4/2015
20 670,00 € I.N.V.E.S.T. a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
1. Október 2019
Zmluva o dielo č. ZoD/19/2019 Dodávka a montáž novej hydroizolácie strechy
ZoD/19/2019
20 023,08 € SLOVASTAV, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
12. Október 2018
Zmluva o vykonaní auditu, overení účtovnej závierky a konzultačnej a poradenskej činnosti pre roky 2018 a 2019 č. OST/41/2018
OST/41/2018
20 000,00 € AUDIT Partner, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
26. August 2020
Zmluva o dielo č. ZoD/11/2020 Realizácia zelenej strechy - Palisády 29
ZoD/11/2020
19 999,13 € KOSENIE 1 s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
11. September 2013
Zmluva o dielo č. ZOD/23/2013 - fasádne práce
ZOD/23/2013
19 937,62 € Ing. Jozef Olczár OLVIL Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
24. August 2016
Zmluva o dielo č. ZoD/22/2016 - Dodávka atypických kvetináčov v rámci areálu AC Diplomat, Palisády 29 a 31
ZoD/22/2016
19 927,00 € Ing. Danka Beutelhauserová FLORUM Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
15. December 2016
Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektov č. OST/68/2016 na Recepčné služby v objekte Grosslingova 35 v Bratislave
OST/68/2016
19 900,00 € G1 MONITOR, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
19. Máj 2017
Zmluva o dielo č. ZoD/10/2017 Renovácia terasy 1.PP na objekte Hummelova 4, Bratislava
ZoD/10/2017
19 859,70 € VOMSTEL SK s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. August 2013
Zmluva o dielo č. ZOD/16/2013 - Montáž znížených stropov
ZOD/16/2013
19 829,55 € Ing. Jozef Olczár OLVIL Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. Júl 2016
Zmluva o vykonaní auditu, overení účtovnej závierky, vypracovaní audítorských správ a konzultačnej a poradenskej činnosti pre roky 2016 a 2017 č. OST/36/2016
OST/36/2016
19 800,00 € AUDIT Partner, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
29. December 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/64/2020 Správa, prevádzka a technická podpora pre koncové stanice, periférne zariadenia, dátovú sieť, serverovú a sieťovú infraštruktúru a IP telefóniu
OST/64/2020
19 800,00 € Dynam IT, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
17. December 2021
Zmluva o poskytovaní služieb OST/55/2021
OST/55/2021
19 800,00 € Dynam IT, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
22. November 2017
Zmluva o dielo č. ZoD/23/2017 Realizácia statického zabezpečenia havarijného stavu stropu nad m.č. 0.16, 1PP v objekte Grosslingova 35, Ba
ZoD/23/2017
19 718,82 € APW, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. Marec 2014
zmluva o dielo č. ZOD/7/2014 - Oprava a údržba plynových kotlov
ZOD/7/2014
19 681,71 € P.M.servis, spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. December 2013
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. OST/33/2013
OST/33/2013
19 680,00 € JUDr. Ľubomír Schweighofer, advokát Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
29. December 2016
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/72/2016 Správa, prevádzka a technická podpora pre koncové stanice, periférne zariadenia, dátovú sieť a serverovú a sieťovú infraštruktúru pre spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
OST/72/2016
19 680,00 € Dynam IT, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
21. December 2017
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/80/2017 Správa, prevádzka a technická podpora pre koncové stanice, periférne zariadenia, dátovú sieť a serverovú a sieťovú infraštruktúru
OST/80/2017
19 680,00 € Dynam IT, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
27. December 2018
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/58/2018 Správa, prevádzka a technická podpora pre koncové stanice, periférne zariadenia, dátovú sieť a serverovú a sieťovú infraštruktúru pre spoločnosť SSDZ, a.s. v objektoch na Palisádach 31 a Grosslingovej 35
OST/58/2018
19 680,00 € Dynam IT, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
16. Marec 2016
Zmluva o dielo č. ZOD/7/2016 - zabezpečovanie opráv elektroinštalácií
ZOD/7/2016
19 640,00 € RVel, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. August 2014
Kúpna zmluva č. OST/16/2014 - závlahový systém, kríky, dreviny, stromy, substráty a iné sadové potreby
OST/16/2014
19 630,85 € Ing. Danka Beutelhauserová – FlorUm Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.