Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2013
Zmluva odielo č. ZOD/33/2013 - zabezpečovanie havarijnej a pohotovostnej služby, opráv a údržby na elektrických zariadeniach a bleskozvodoch
ZOD/33/2013
17 883,20 € RVel, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
13. Máj 2021
Zmluva o dielo č. ZoD/8/2021 Klampiarske práce
ZoD/8/2021
17 845,00 € Ján Turák Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. September 2022
Zmluva o dielo č. ZoD/08/2022 - Klampiarske práce
ZoD/08/2022
17 845,00 € Ján Turák Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
8. Január 2016
Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektov č. OST/64/2015
OST/64/2015
17 817,40 € G1 MONITOR, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. Október 2016
Zmluva o dielo č. ZoD/28/2016 Opravy televíznych a satelitných rozvodov
ZoD/28/2016
17 800,00 € RVel, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
23. November 2016
Zmluva o dielo č. ZoD/34/2016 Poradensko-konzultačná činnosť pri posudzovaní využitia objektov
ZoD/34/2016
17 775,00 € ARQITEQ, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. November 2018
Zmluva o dielo č. ZoD/21/2018 Revitalizácia strešného plášťa
zod/21/2018
17 728,32 € Ján Turák Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
14. Júl 2020
Zmluva č. OST/40/2020 (239/2020) o poskytnutí parkovacích služieb
OST/40/2020 (239/2020)
17 604,00 € BPS PARK, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
3. Máj 2019
Zmluva o dielo č. ZoD/9/2019
ZoD/9/2019
17 490,00 € Ján Turák Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
17. Apríl 2015
Zmluva o dielo č. ZOD/32/2015 - Servis a oprava slaboprúdových rozvodov
ZOD/32/2015
17 400,00 € RVel, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
21. Jún 2021
Zmluva o dielo č. ZoD/12/2021 Nákup a inštalácia nabíjacích staníc Palisády 29/A garáže
ZoD/12/2021
17 298,80 € Green Way Infrastructure s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
27. Október 2014
Zmluva o dielo č. ZOD/46/2014 - Servis merania a regulácie kotolní
ZOD/46/2014
17 200,00 € REPAR – Building Control, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
25. Október 2021
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/42/2021
OST/42/2021
17 200,00 € MARTEL SK s.r.o Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. Január 2022
Zmluva o dielo č. ZoD/01/2022
ZoD/01/2022
17 050,00 € REPAR - Building Control, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
22. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb pre roky 2022-2023 č. OST/28/2022
OST/28/2022
17 000,00 € AUDIT Partner, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4. September 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/18/2023
ZoD/18/2023
16 900,00 € full house s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
24. November 2017
Zmluva o dielo č. ZoD/25/2017 Projekčná a inžinierska činnosť súvisiaca s vytvorením 7 parkovacích miest
ZoD/25/2017
16 800,00 € A1 Architecture, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
30. Október 2017
Zmluva o dielo č. ZoD/20/2017 Oprava brán, pohonov a automatických dverí
ZoD/20/2017
16 745,60 € KRISTL, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
5. Január 2021
Zmluva o poskytovaní služieb č. OST/66/2020 Kanalizačné práce
OST/66/2020
16 660,00 € SLOVASTAV, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
18. November 2014
Zmluva o dielo č. ZOD/52/2014 - AC Diplomat Palisády 29, 1.NP-rozdelenie priestoru kaderníctva
ZOD/52/2014
16 592,10 € Penima, s. r. o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.