Centrálny register zmlúv

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. December 2019
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nebytovým priestorom č. OST/56/2019
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nebytovým priestorom č. OST/56/2019
9 200 000,00 € GORKÉHO Offices, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
17. December 2019
Zmluva o splátkovom úvere č. S01641/2019 (OST/58/2019)
Zmluva o splátkovom úvere č. S01641/2019 (OST/58/2019)
4 600 000,00 € Tatra banka, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
26. Júl 2019
Kúpna zmluva č. 1086/2019 (OST/37/2019)
1086/2019 (OST/37/2019)
4 240 000,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Slovenská republika v zastúpení Úradom vlády Slovenskej republiky
29. Júl 2019
Kúpna zmluva č. CRD-1566-1/2019 (OST/38/2019)
CRD-1566-1/2019 (OST/38/2019)
Doplnená
2 590 000,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Slovenská republika v zastúpení Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky
27. December 2023
Zmluva o dielo č. ZoD/24/2023
ZoD/24/2023
1 936 591,25 € HANT BA, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
6. Júl 2017
Kúpna zmluva č. OST/41/2017
OST/41/2017
1 310 000,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. EuroMart DK s.r.o.
23. Január 2019
Zámenná zmluva č. OST/3/2019
OST/3/2019
1 118 000,00 € I.V.O. Invest, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
21. December 2017
Dohoda o urovnaní č. OST/76/2017
OST/76/2017
973 000,00 € MILLENNIUM Development, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. Jún 2017
Zámenná zmluva č. OST/44/2017
OST/44/2017
730 074,47 € I.V.O. Invest s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
11. Január 2023
Zmluva o nákupe a dodávke zemného plynu č. OST/60/2022
OST/60/2022
670 775,30 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
23. Október 2014
Kúpna zmluva č. OST/21/2014
OST/21/2014
600 000,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. KORUNA Finance, s.r.o.
21. December 2017
Kúpna zmluva č. OST/75/2017
OST/75/2017
577 000,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. MILLENNIUM Development, a.s.
19. September 2019
Zmluva o dielo č. ZoD/17/2019 Revitalizácia fasády
ZoD/17/2019
510 962,34 € PS STAVBY, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
29. Január 2021
Zmluva o dielo č. ZoD/2/2021 Nepravidelné stavebné práce, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu
ZoD/2/2021
470 073,39 € ZŤK, spol. s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
16. Február 2023
Zmluva o nákupe a dodávke elektrickej energie č. OST/5100026840/2022 (OST/10/2023)
OST/10/2023
Doplnená
437 836,81 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
9. Máj 2019
Zmluva o dielo č. ZOD/08/2019 - Nepravidelné stavebné práce, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu
ZOD/08/2019
402 989,33 € ZŤK, spol. s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
30. December 2021
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. OST/5101000877/2021 (OST/61/2021)
OST/61/2021
Doplnená
358 187,43 € Východoslovenská energetika a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
1. Júl 2014
Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektov č. OST/14/2014
OST/14/2014
342 068,00 € G1 MONITOR, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. OST/14/2024
OST/14/2024
318 680,70 € Happy Cleaning s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20. December 2023
Zmluva o nákupe a dodávke elektrickej energie č. OST/52/2023 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku zo sietí nízkeho napätia (NN)
OST/52/2023
287 003,31 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.