Centrálny register zmlúv

Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. August 2014
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
1. Júl 2014
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva č. VOPTN-2-41/2014
25 000,00 € LORRY s.r.o. Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
17. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2014
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2014
0,00 € EV-ECONOMY, s.r.o. Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
9. Jún 2014
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
220 000,00 € TIP s.r.o. Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
9. Jún 2014
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena
0,00 € TIP s.r.o. Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
25. Apríl 2014
Outsourcingová zmluva
VOPTN-2-30/2014
0,00 € AP-SOFT, s.r.o. Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
1. Apríl 2014
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva č. VOPTN-2-21/2014
Doplnená
80 000,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. Hummingbird, a.s.
18. Marec 2014
Kúpna zmluva
VOPTN-2-8/2014
0,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. Jozef Minárech
12. Február 2014
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.116636-2013
116636-2013
0,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. VAM-STAV, s.r.o.
10. Február 2014
Kúpna zmluva
VOPTN-2-7/2014
0,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. VAM-STAV, s.r.o.
31. Január 2014
Kúpna zmluva
VOPTN-61-135/2013
Doplnená
10 300,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. VET 4your PET s.r.o.
29. Január 2014
Kúpna zmluva
VOPTN-61-136/2013
15 555,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. Jozef Minárech
24. Január 2014
Kúpna zmluva
VOPTN-2-6/2014
Doplnená
315 000,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. ALVARDEX, s.r.o.
19. December 2013
Zmluva o prevode práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov
VOPTN-61-128/2013
Doplnená
0,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. MSM Martin, s.r.o.
18. December 2013
Zmluva o nájme a iné dojednania
VOPTN-61-126/2013
Doplnená
0,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. MSM Martin, s.r.o.
18. December 2013
Kúpna zmluva
VOPTN-61-127/2013
0,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. MSM Martin, s.r.o.
10. Október 2013
Kupní smlouva VOPTN-61-92/2013
VOPTN-61-92/2013
0,00 € TATRA EXPORT s.r.o. Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
12. September 2013
Kúpna zmluva
VOPTN-61-80/2013
0,00 € EVPÚ a.s. Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
12. September 2013
Zmluva o dielo č. VOPTN-61-83/2013
VOPTN-61-83/2013
0,00 € ESEA SK, s.r.o. Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
12. September 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
20130807
0,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. MSM Martin, s.r.o.