Centrálny register zmlúv

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2016
ZMLUVA O FINANCOVANÍ Č. 47/ZF/2016
67/2016
Doplnená
24 670 000,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Všeobecná úverová banka, a.s.
12. Marec 2019
Zmluva o dielo
16/2019
Doplnená
7 467 955,72 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
16. Jún 2023
Rámcová dohoda
138/2023
5 905 576,86 € Cardioservice s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
16. Jún 2023
Rámcová dohoda
139/2023
5 822 900,00 € Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
12. Marec 2024
Rámcová dohoda
56/2024
4 505 197,20 € InterMedical Plus, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
16. Jún 2023
Rámcová dohoda
140/2023
Doplnená
4 417 119,40 € TIMED, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
9. Apríl 2012
ŠZM pre pracovisko rádiológie - časť 9
33/2012
3 787 587,00 € SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
21. Apríl 2015
Rámcová dohoda
81/2015
Doplnená
3 773 388,00 € UNOTECH, spol. s r. o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
2. Február 2011
Kúpna zmluva na dodávku implantabilných prístrojov - časť 2
2/2011
Doplnená
3 655 917,30 € Timed s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
3. Február 2011
Kúpna zmluva na dodávku implantabilných prístrojov - časť 3
11/2011
Doplnená
3 453 594,05 € MEDITRADE spol. s r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 780/2023
780/2023
Doplnená
3 436 394,40 € Ministerstvo zdravotníctva SR Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
9. Apríl 2012
ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu - časť 5
61/2012
Doplnená
3 339 378,00 € MEDITRADE spol. s r.o. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
25. Marec 2024
Kúpna zmluva
67/2024
Doplnená
2 986 588,80 € ELMED, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
9. Apríl 2012
ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu č. 000611/2012 - časť 3
59/2012
2 887 700,00 € BBRAUN Medical s.r.o. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
16. Jún 2023
Rámcová dohoda
141/2023
2 825 964,75 € InterMedical Plus, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
7. December 2023
Rámcová dohoda
254/2023
Doplnená
2 613 425,23 € InterMedical Plus, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
23. Január 2023
Rámcová dohoda
25/2023
2 413 864,20 € MED-ART, spol. s r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
7. December 2023
Rámcová dohoda
279/2023
Doplnená
2 306 992,68 € Innova Slovakia s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
14. Apríl 2023
Rámcová dohoda
75/2023
Doplnená
2 274 530,00 € ADYTON medical devices SK s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
2. Február 2011
Kúpna zmluva na dodávku implantabilných prístrojov - časť 1
9/2011
Doplnená
2 223 203,40 € Operatíva, medicínska spoločnosť s r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.