Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda II - Združenie CSLM-MBM Stred
1261/6131/2020
Doplnená
58 963 450,00 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I.triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť I. - Skanska SK a.s.
1255/6131/2020
Doplnená
58 297 196,00 € Skanska SK, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť I. - Združenie CSLM-MBM Západ
1256/6131/2020
Doplnená
58 297 196,00 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť I - DOPRASTAV, a.s.
1253/6131/2020
Doplnená
58 297 196,00 € DOPRASTAV, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Október 2013
Kontrakt na rok 2013 financovania činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v rozsahu stanovenom zriaďovacou listinou SSC
2551/5200/2013
Doplnená
50 934 495,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Slovenská správa ciest, Bratislava
5. Marec 2014
Kontrakt medzi MDVRR SR a SSC v oblasti vykonávania činností SSC a ich financovania v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou v rozpočtovom roku 2014
429/5200/2014
Doplnená
50 383 942,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC -Rámcová dohoda časť III - Združenie CSLM-MBM Východ
1266/6131/2020
Doplnená
49 302 772,00 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť III - Skanska SK
1267/6131/2020
Doplnená
49 302 772,00 € SKANSKA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť III - Združenie Stred EUROVIA-DOPRASTAV
1268/6131/2020
Doplnená
49 302 772,00 € EUROVIA SK, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
2. Apríl 2015
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Košickom kraji
328/6300/2015
Doplnená
44 736 532,89 € Združenie EUROVIA - IS - cesta I/50 v KSK Slovenská správa ciest, Bratislava
17. August 2012
Dodatok č. 7 k ZoD na uskutočnenie stavebných prác I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa
392/6350/2008-7
37 391 257,53 € Združenie I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa Slovenská správa ciest
26. August 2011
ZoD I/61 Trenčín - most
893/2011
Doplnená
36 760 683,77 € ZIPP Bratislava spol. s r.o. Slovenská správa ciest
27. Február 2015
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Trenčiaskom kraji
191/6431/2015
34 789 202,66 € STRABAG, s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
17. August 2012
Dodatok č. 9 k ZoD na uskutočnenie stavebných prác I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa
392/6350/20108-9
34 715 998,85 € Združenie I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa Slovenská správa ciest
24. Február 2020
I/68 Plavnica, preložka cesty
809/6300/2020
Doplnená
33 936 003,60 € združenie EUROVIA SK, a.s. a Doprastav, a.s Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Január 2015
I/77 Bardejov juhozápadný obchvat
2234/6300/2014
Doplnená
33 254 768,82 € Združenie - EUROVIA SK, a.s. - STRABAG s.r.o.Eurovia SK, a. s. - Hlavný partner združenia Slovenská správa ciest, Bratislava
27. Apríl 2012
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne
580/6300/2012/03/11
Doplnená
32 384 989,99 € Doprastav a.s. Slovenská správa ciest
25. Máj 2012
ZoD o uskutočnení stavebných prác Cesta I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL
750/6350/2011/01/11
Doplnená
32 031 947,27 € HANT BA DS & ANIK Slovenská správa ciest
17. Jún 2016
I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL, II.fáza
510/6300/2016
Doplnená
31 173 312,40 € Doprastav, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
23. December 2011
zoD na uskutočnenie stavebných prác: Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Trnavskom a Nitrianskom kraji
1689/6131/2011
Doplnená
27 930 784,50 € ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská správa ciest