Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2011
Dodatok č. 3 k ZoD na uskutočnenie stavebných prác na stavbe Zámostie - rekonštrukcia mostných objektov ev. č. 093 a 093a
846/2010/6231-3
2 247 743,44 € Združenie ALPINE 293 Slovenská správa ciest
22. Apríl 2022
Rámcová dohoda -Vodorovné dopravné značenie pre časť č. 3 - SSC IVSC Žilina
342/1200/2022
Doplnená
2 244 960,00 € SAROUTE, s. r. o. Slovenská správa ciest
3. Október 2018
I/76 Šarovce kruhová križovatka-Kalná nad Hronom-oprava cesty
2498/6131/2018
Doplnená
2 218 582,12 € CESTY NITRA a. s. generálne riaditeľstvo Slovenská správa ciest, Bratislava
27. November 2023
Mechanická a chemická údržba cestnej zelene na cestách I. triedy v správe SSC-Časť I. v správe SSC IVSC Bratislava
2214/1220/2023
2 216 200,00 € A.I.I Technické služby s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
10. August 2021
Veľkoplošné opravy ciest I.triedy v správe SSC-Časť II. - Cesta I/67 Štátna hranica SR/H Kráľ-Štrkovec
984/6131/2021
Doplnená
2 212 165,06 € EUROVIA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
4. Marec 2021
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC-Časť II-Cesta I/16 križovatka R2 s I/16 Ožďany-Rimavská Sobota Vinica
136/6131/2021
Doplnená
2 188 010,50 € EUROVIA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Marec 2022
Diagnostika vybraných mostov v správe SSC
109/1200/2022
Doplnená
2 160 000,00 € INSET s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
1. Október 2021
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC Časť III. úsek cesty ,,Cesta I/74 Humenné - Belá nad Cirochou"
1517/6131/2021
Doplnená
2 152 262,50 € Združenie Východ Eurovia - Doprastav Eurovia Slovenská správa ciest, Bratislava
21. Október 2021
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC-časť I.-Cesta I/9 Trenčianske Mitice-križovatka Dežerice
1593/6131/2021
Doplnená
2 146 958,16 € Doprastav, a.s. Bratislava GR Slovenská správa ciest, Bratislava
1. Marec 2018
I/59 MO59-091 Nižná, odstránenie havarijného stavu mosta
122/6431/2018
Doplnená
2 141 601,89 € Váhostav-SK, a.s. BA Slovenská správa ciest, Bratislava
9. August 2022
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC, časť I-I/2, I/51 Holíč
842/6131/2022
Doplnená
2 115 760,62 € SKANSKA SK a.s. BA Slovenská správa ciest, Bratislava
27. August 2021
I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom - stavebné práce
1290/6431/2021
Doplnená
2 092 799,96 € COLAS Slovakia a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
28. Apríl 2014
I/18 Zlatné - most 264
567/2014
2 092 008,00 € HASTRA, s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
20. Júl 2021
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC, Časť II-Cesta I/75 Čebovce-Veľký Krtíš
904/6131/2021
Doplnená
2 056 622,20 € SKANSKA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
13. September 2011
ZoD na uskutočnenie stavebných prác na stavbe I/70 Párnica - zosuv v km cca 4,593-5,631
971/2011
Doplnená
2 046 328,39 € TAVROS a.s. Slovenská správa ciest
10. Júl 2024
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC , časť I. - Cesta I/63 Zlatná na Ostrove – Nová Stráž
1227/5120/2024
2 044 430,44 € Združenie Západ DOPRASTAV- EUROVIA Doprastav, a.s. vedúci člen, EUROVIA SK a.s. člen Slovenská správa ciest, Bratislava
26. Máj 2023
Zabezpečenie funkčnosti odlučovačov ropných látok -ORL a cestných priepustov v rámci IVSC Žilina
1343/1220/2023
2 037 770,88 € EBA, s.r.o Slovenská správa ciest, Bratislava
19. December 2013
Zmluva o údržbe IS MCS
3282/2000/2013
2 035 389,60 € skupina ArcGEO_SOFTEC pre IS MCS Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Október 2017
I/20 Okr. Hr. Košice okolie - Kendice
2227/6350/2017
2 034 660,01 € STRABAG s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
16. December 2021
Výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy 2021-2022
2014/1200/2021
Doplnená
2 007 840,00 € Výskumný ústav dopravný, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava