Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2016
I/65 KREMNICA – KREMNICKÉ BANE - stavebné práce
770/6231/2016
Doplnená
24 628 664,01 € METROSTAV a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
4. December 2012
I/18, km 516,00-516,400 Černova, km 510,100-510,600 Bystré veľkoplošné vysprávky
2345/2012
Doplnená
23 879 996,00 € DOPRASTAV, a. s. Generálne riaditeľstvo Slovenská správa ciest, Bratislava
30. September 2022
SSC IVSC Banská Bystrica : Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 2. etapa - úsek I/66 Zvolen - Šumiac
1485/1220/2022
Doplnená
23 038 469,18 € Doprastav, a.s.GR Slovenská správa ciest, Bratislava
30. September 2022
SSC IVSC Žilina: Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Žilinskom a Trenčianskom kraji 2. etapa - I/18 Ratkovo - hranica kraja PO"
1484/1220/2022
Doplnená
29 131 894,87 € STRABAG s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Apríl 2015
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne ( I/62, I/75 ) - stavebné práce
342/6131/2015
Doplnená
21 920 200,33 € Doprastav, a.s. " v reštruktualizácii " Slovenská správa ciest, Bratislava
18. Júl 2012
ZoD Cesta I/75 Galanta - obchvat, 3. stavba
1106/6131/2012
Doplnená
21 352 755,06 € STRABAG s.r.o. Slovenská správa ciest
17. Marec 2015
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji
255/6231/2015
Doplnená
21 137 487,65 € SKANSKA SK, a. s. BA Slovenská správa ciest, Bratislava
27. Február 2015
I/66 Brezno – obchvat, I. etapa
186/6231/2015
Doplnená
20 895 301,89 € ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
8. November 2012
ZoD na uskutočnenie stavebných prác: Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji
2084/2012
Doplnená
20 665 748,47 € CESTY NITRA, a. s. Slovenská správa ciest
30. Január 2015
I/77 Smilno - Svidník rekonštrukcia cesty
49/6300/2015
Doplnená
20 337 992,62 € Združenia - 1/77 Smilno-Svidník rekonštrukcia cestyzastúpené - FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
2. September 2020
Zmluva o dielo: I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek
1147/6231/2020
Doplnená
40 046 870,68 € Združenie SMS VIAKORP Slovenská správa ciest
5. Marec 2015
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce
225/6300/2015
Doplnená
18 586 507,70 € SKANSKA SK a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
18. Máj 2015
I/65D Martin obchvat (TEN-T) - uskutočnenie stavebných prác.
498/2015
Doplnená
18 228 935,87 € EUROVIA SK, a. s. Košice Slovenská správa ciest, Bratislava
5. Máj 2017
„Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce, km 113,500 – 129,000, odstránenie havarijného stavu“- uskutočnenie stavebných prác
358/6431/2017
Doplnená
17 795 519,52 € HOCHTIEF SK, s.r.o.(na základe plnej moci združenia) obchodná spoločnosť zápísaná v obchodnom registri Slovenská správa ciest, Bratislava
23. Marec 2023
I/66 Popová - Hranovnica, I. úsek Vernár
401/6300/2023
Doplnená
17 736 974,42 € "Združenie Vernár" - hl. člen STRABAG s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
15. Apríl 2015
I/59 Dolný Kubín (Medzihradie-Kňažia) (TEN-T) - uskutočnenie stavebných prác.
351/2015
Doplnená
17 339 952,50 € Doprastav, a.s. " v reštruktualizácii " Slovenská správa ciest, Bratislava
21. Máj 2013
I/72 Zbojská , sedlo - Tisovec, Čertova dolina (stavebné práce)
1030/2013
Doplnená
16 937 812,33 € Združenie Doprastav-SMS Slovenská správa ciest, Bratislava
28. Február 2022
Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota - stavebné práce
57/6431/2022
Doplnená
20 381 818,15 € SMS a.s. Banská Bystrica Združenie SMS - VIAKOPR- Chocholná Slovenská správa ciest, Bratislava
4. August 2023
Oprava vozoviek ciest I. triedy v správe IVSC Banská Bystrica a IVSC Žilina technológiou recyklácie za horúca na mieste
1823/1230/2023
15 906 962,59 € FREKOMOS SK, s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
18. November 2022
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa - I/59 Banská Bystrica - križovatka I/59 s I/14
1846/6231/2022
Doplnená
14 942 131,56 € Združenie Metrostav DS - Viakorp - Doprastavhlavný člen: Metrostav DS, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava