Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premvky na ceste I. triedy v TT kraji-I/51 Biela Hora
1969/1220/2023
12 945 500,42 € SKANSKA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
17. Marec 2011
Dodatok č. 5 k ZoD Cesta I/64 Topoľčany, preložka 2. stavba, II. etapa
18/6131/2008-5
12 174 027,76 € CESTY Nitra, a.s. Slovenská správa ciest
9. Február 2023
I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto
86/6300/2023
Doplnená
12 086 249,35 € STRABAG s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
30. Marec 2020
I/18 Prešov - Lipníky
875/6300/2020
Doplnená
11 260 775,23 € Združenie MTS-SWIE PO-Lipníky, Metrostav a.s. - ved.člen zdr.Metrostav a.s. - ved. člen združenia Slovenská správa ciest, Bratislava
15. Apríl 2015
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Žilinskom kraji - uskutočnenie stavebných prác.
352/2015
Doplnená
11 238 423,26 € Doprastav, a.s. " v reštruktualizácii " Slovenská správa ciest, Bratislava
20. August 2020
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I.triedy v Banskobystrickom kraji, križovatka I/9 smer Žiar nad Hronom končiaci na ceste I/65 smer Martin, úsek I/16 Zvolen - Uderiná, úsek I/16 Vidiná
1135/2020
Doplnená
10 895 608,51 € HAKOM. s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
12. December 2012
I/11, Žilina, MO 11.1.-237.1, výmena zlomeného mostného záveru - práce
2493/2012
Doplnená
10 743 053,00 € AQUA - VITA, s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
20. Február 2019
Rekonštrukcia mostov ciest I.triedy, II. fáza v Nitrianskom a Trnavskom kraji
1101/6131/2019
Doplnená
10 645 529,69 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Január 2023
Cesta I/13 Veľký Meder-Medveďov I. časť
1980/1220/2022
Doplnená
10 411 251,31 € DOPRASTAV, a. s. BA Slovenská správa ciest
23. Apríl 2015
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Prešovskom kraji
383/6300/2015
Doplnená
10 403 027,99 € "Združenie SBO Prešovský kraj "zastúpené Doprastav, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
30. Marec 2020
I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou
874/6300/2020
Doplnená
10 333 145,57 € Strabag s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
6. Október 2011
Dodatok č. 2 k ZoD Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, III. etapa
822/6131/2009-2
10 023 275,68 € TSS GRADE,a. Slovenská správa ciest
4. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k ZoD Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, III. etapa
822/6131/2009-1
10 017 277,94 € TSS GRADE, a.s. Slovenská správa ciest
26. Január 2012
Dodatok č. 3 k ZoD Cesta I/51 Trnava - sev. obchvat, III. etapa
822/6131/2009-3
9 998 062,42 € TSS GRADE, a.s. Slovenská správa ciest
4. August 2023
Oprava vozoviek ciest I. triedy technológiou recyklácie za horúca na mieste v Košickom a Prešovskom kraji
1821/1230/2023
9 933 021,58 € FREKOMOS SK, s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
15. November 2011
ZoD I/59 Dolný Kubín - hr. okresu, pruh pre pomalé vozidlá
1246/2011
Doplnená
9 839 469,30 € Združenie Dolný Kubín - pruh pre pomalé vozidlá Slovenská správa ciest
25. Október 2016
Poskytovanie služieb pre riadenie bezpečnosti, návrh opatrení a analýzu financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy.
786/3200/2016
Doplnená
13 518 657,60 € Ústav súdneho inžinierstva ŽIlinskej univerzity v Žiline Slovenská správa ciest, Bratislava
4. August 2023
Oprava vozoviek ciest I. triedy v správe IVSC Bratislava technológiou recyklácie za horúca na mieste
1822/1230/2023
9 079 334,68 € MBM-GROUP, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
5. Marec 2015
I/66 Polomka - bodová závada
178/6231/2015
Doplnená
8 981 849,98 € SLOV-VIA, s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
23. Apríl 2015
I/79 Trebišov - Veľaty rekonštrukcia
384/6300/2015
Doplnená
8 940 728,25 € združenie ISK - EUROVIA - Trebišov-Veľaty,zastúpené Inžinierske stavby, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava