Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2021
ˇUdržba vybraných úsekov ciest I.tr. v správe SSC IVSC BA
947/6131/2021
Doplnená
7 000 000,00 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Júl 2011
ZoD Čadca - obchvat, preložka cesty I/11
605/2011
Doplnená
6 960 398,18 € ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská správa ciest
13. Júl 2011
ZoD na uskutočnenie stavebných prác na stavbu Cesta I/75 Galanta - obchvat, 2. stavba
606/6131/2011
Doplnená
6 953 548,57 € STRABAG s.r.o. Slovenská správa ciest
30. Jún 2011
Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I.triedy v správe SSC-IVSC Košice
591/1000/2011
Doplnená
6 885 644,62 € EUROVIA SK, a.s. Slovenská správa ciest
19. Marec 2012
ZoD o uskutočnení stavebných prác I/68 Mníšek nad Popradom - štátna hranica SR/PR, preložka cesty
290/6300/2011/03/11
Doplnená
6 862 905,83 € Inžinierske stavby, a.s. Slovenská správa ciest
26. Júl 2023
Cesta I/9 v úseku Lutila – intravilán Žiar nad Hronom – Ladomerská Vieska v km 207,700 až 213,500
1755/1230/2023
Doplnená
7 403 390,42 € COLAS Slovakia a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
26. September 2022
„Dodávka a servis záchytných systémov – zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazupre časť č. 3 – SSC IVSC Žilina.“
1446/1200/2022
6 665 986,94 € Hakom, s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
2. Máj 2022
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I.triedy v PO a KE kraji“, časť IV. „I/67 Dobšinský kopec zosuv“
370/6300/2022
Doplnená
6 598 023,77 € MBM - GROUP a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
11. August 2023
Rekonštrukcia cesty I/64 Rajecká Lesná - Rajec.
1845/1250/2023
6 538 049,35 € Swietelsky - Slovakia, spol. s r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
4. Apríl 2011
Dodatok č. 4 k ZoD Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, II. etapa
48/6131/2009-4
6 512 986,82 € TSS GRADE, a.s. Slovenská správa ciest
4. Apríl 2011
Dodatok č. 5 k ZoD Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, II. etapa
48/6131/2009-5
6 365 862,78 € TSS GRADE, a.s. Slovenská správa ciest
3. November 2021
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa I/59 Banská Bystrica – križovatka I/59 s I/14
1771/6231/2021
Doplnená
6 326 742,27 € Metrostav DS a.s. Bratislava Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Október 2020
Zmluva na údržbu ciest I. triedy v územnom obvode BBSK
1271/6270/2020
6 000 000,00 € BBRSC, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
12. Október 2021
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa I/76 Hranica kraja – R1 Hronský Beňadik
1579/6231/2021
Doplnená
5 994 138,47 € COLAS Slovakia a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
24. Júl 2015
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy
811/3200/2015
Doplnená
5 990 012,78 € CESTY NITRA, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
25. Júl 2016
Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách I.triedy v správe SSC - 2016 - IVSC Košice
559/1000/2016
Doplnená
5 834 983,20 € SATES, a. s. Považská Bystr. Slovenská správa ciest, Bratislava
26. Október 2023
Mechanická a chemická údržba cestnej zelene na cestách I. triedy v správe SSCČasť IV v správe SSC IVSC Košice
2073/1230/2023
5 830 820,40 € GB STAV KOŠICE, s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
18. Apríl 2023
Riadenie bezpečnosti, návrh opatrení a analýzu financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy - II. etapa
994/3000/2023
5 714 820,00 € Autoclub Slovenská správa ciest, Bratislava
18. Február 2015
I/78 Námestovo-prieťah
125/2015
Doplnená
5 638 896,55 € HASTRA, s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
26. Marec 2015
I/50 Ružová osada, rekonštrukcia
315/6231/2015
Doplnená
5 567 439,31 € SKANSKA SK a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava