Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2022
I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš
1449/6431/2022
Doplnená
5 560 056,84 € MBM - GROUP, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
13. December 2011
Dodatok č. 12 k ZoD na realizáciu stavby I/18 Hlinné prieťah, rekonštrukcia cesty
660/6350/2007-12
5 555 922,41 € Združenie EKOTECHNIKA - TEERAG ASDAG - HANT BA Slovenská správa ciest
22. Marec 2016
Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na cestách I. triedy v správe SSC IVSC Banská Bystrica, Žilina, Bratislava
265/3200/2016
Doplnená
5 522 629,00 € Hakom s.r.o. Martin Slovenská správa ciest, Bratislava
14. December 2023
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I/51 Golianovo – Vráble
2387/2023
5 500 536,65 € EUROVIA SK, a.s. Slovenská správa ciest
12. December 2018
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I.triedy, I.etapa v PO a KE kraji
3687/6300/2018
Doplnená
5 374 279,97 € Združenie STRABAG - STRABAG PaIS - Mosty v PO a KE kraji hl.člen STRABAG s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
26. September 2022
„Dodávka a servis záchytných systémov – zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazupre časť č. 2 – SSC IVSC Banská Bystrica.“
1445/1200/2022
5 343 474,89 € Hakom s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
17. Jún 2022
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa - I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove
642/6131/2022
Doplnená
5 162 177,29 € Metrostav DS a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
12. Október 2022
I/59 Liptovská Osada - Korytnica
1669/6431/2022
4 976 334,56 € Swietelsky - Slovakia spol.s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
2. August 2013
Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách I. triedy
1744/6331/2013
4 859 825,40 € SATES, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
6. Marec 2014
Iné - 10012/6453/2014
441/2014
Doplnená
4 746 000,00 € Mesto Trenčín Slovenská správa ciest, Bratislava
20. Október 2022
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - 2. etapa I/9 Janova Lehota - Lutila
1713/6231/2022
Doplnená
4 629 991,95 € STRABAG s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
18. Február 2011
Dodatok č. 9 k ZoD na realizáciu stavby "I/18 Hlinné prieťah, rekonštrukcia cesty"
660/6350/2007/04/07
4 587 280,72 € Združenie EKOTECHNIKA - TEERAG ASDAG - HANT BA Slovenská správa cies
28. Február 2011
Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I. triedy v správe SSC Bratislava - časť č. 3
704/6470/2010-1
4 538 916,66 € VADET s.r.o., CASSANDRA GROUP s.r.o., COLAS s.r.o. Slovenská správa ciest
3. Apríl 2012
ZoD na uskutočnenie stavebných prác na I/75 Veľký krtíš - Pôtor, sanácia
340/6231/2012
Doplnená
4 527 519,41 € STRABAG, s.r.o. Slovenská správa ciest
21. Júl 2016
Obnova VDZ vozoviek c. I.tr. v správe SSC-2016-IVSC Bratislava
552/6131/2016
Doplnená
4 494 300,00 € SATES, a. s. Považská Bystr. Slovenská správa ciest, Bratislava
26. Október 2023
Mechanická a chemická údržba cestnej zelene na cestách I. triedy v správe SSC časť III. IVSC_Žilina
2072/1230/2023
4 327 420,40 € M&J BUSINESS, s.r.o. Slovenská správa ciest
9. Máj 2018
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2 fáza v Žilinskom a Trenčianskom kraji
1197/6431/2018
Doplnená
4 264 909,48 € HASTRA s. r. o. Slovenská správa ciest
21. Jún 2022
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I.triedy v PO a KE kraji, časť I. „I/67 Nižná Slaná zosuv“
661/6300/2022
Doplnená
4 332 814,00 € EUROVIA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
26. Október 2023
Mechanická a chemická údržba cestnej zelene na cestách I. triedy v správe SSC časť II. v správe SSC IVSC Banská Bystrica
2070/1230/2023
4 056 360,00 € M&J BUSINESS, s.r.o. Slovenská správa ciest
15. August 2023
I/78 Oravský Podzámok - zosuv v km 4,75 - 6,00
1858/1250/2023
3 902 843,73 € ERIGOM SK, s.r.o Slovenská správa ciest, Bratislava