Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2019
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2019 č. 104/AD00/2019 zo dňa 27.2.2019 uzavretom podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002
3064/5200/2019
3 084 385,62 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Slovenská správa ciest, Bratislava
20. Október 2022
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - 2. etapa I/69 Badín - Banská Bystrica
1712/6231/2022
Doplnená
3 555 320,42 € EUROVIA SK, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
9. August 2023
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. treidy 2. etapa I/71 Holiša - most cez železničnú trať ev. č. 71 - 002
1840/1230/2023
3 053 717,38 € Metrostav DS a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Máj 2023
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji I/66 Telgárt – Besník, sanácia zosuvu
1267/1230/2023
2 999 967,92 € VIAKORP s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Júl 2015
Výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015
723/2300/2015
Doplnená
2 939 160,00 € Výskumný ústav dopravný a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
23. September 2014
Oprava povrchu poškodených vozoviek (Remix)
1821/2014
2 931 924,00 € FREKOMOS, s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
23. Máj 2011
Dodatok č. 5 k ZoD na uskutočnenie stavebných prác - I/50 Handlová - centrum
Z-626/2009
2 913 034,34 € STRABAG s.r.o. Slovenská správa ciest
14. December 2011
Kúpna zmluva
Z-570/2011
2 904 483,90 € Mesto Trenčín Slovenská správa ciest
2. Máj 2022
Veľkoplošné opravy ciest I.triedy v správe SSC, časť II - I/59 BB - Mitsubishi; Staré Hory - Sliačany
361/6131/2022
Doplnená
2 890 770,00 € EUROVIA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Jún 2023
Veľkoplošné opravy ciest I. tr. v správe SSC - Časť II. - I/18 Liptovský Mikuláš, Palúdzka-Okoličné
1420/1220/2023
Doplnená
2 866 322,80 € EUROVIA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
28. Február 2018
I/66 Brezno - obchvat, I. etapa - Zmluva o bezodplatnom prevode vyvolanej investície
94/6250/2018
2 846 623,00 € Mesto Brezno Slovenská správa ciest, Bratislava
17. Máj 2022
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC, časť I - I/61 Trenčín, I/61 Trenčianske Bohuslavice
459/6131/2022
Doplnená
2 797 178,95 € Doprastav, a.s. GR Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve - obnova VDZ ciest I. triedy v správe SSC Bratislava - časť 2
708/6270/2010-1
2 770 418,53 € VADET s.r.o., CASSANDRA GROUP s.r.o., COLAS s.r.o. Slovenská správa ciest
15. Apríl 2015
I/66 Babiná – Dobrá Niva, TEN-T
346/6231/2015
Doplnená
2 757 602,70 € Združenie CS LM-ZEDA BB Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Január 2018
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I.triedy v PSK a v KSK
17/6300/2018
Doplnená
2 732 207,00 € Združenie " Mosty ciest 1. triedy v PSK a v KSK " Chemkostav, a. s. - Vedúci účastník združenia Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Máj 2023
I/66-083 Podspády most
1270/6300/2023
Doplnená
2 715 192,34 € Združenie Doprastav, a.s. - Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.Doprastav, a.s. - hl. člen Slovenská správa ciest, Bratislava
17. Júl 2023
Veľkoplošné opravy ciest I.tr. v správe SSC, Časť I -I/61a I/62 Senec
1639/1220/2023
2 705 459,10 € Doprast, a.s.Generálne riaditeľstvo Slovenská správa ciest, Bratislava
30. Júl 2015
Rozšírenie Informačného systému modelu cestnej siete o podporu referenčnej siete miestnych komunikácií
826/2000/2015
2 695 680,00 € skupina ArcGEO_SOFTEC pre IS MCS Slovenská správa ciest, Bratislava
28. Júl 2017
I/66 Hranovnica zosuv - havária
2104/6350/2017
Doplnená
2 687 234,55 € Inžinierske stavby, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
19. Marec 2012
Dodatok č. 5 k ZoD na stavebné práce I/50 Trhovište rekonštrukcia vozovky
808/6350/2009/04/09-5
2 674 321,07 € EUROVIA SK, a.s. Slovenská správa ciest