Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2023
MO 11-227 (M7332) Kysucký Lieskovec – horná stavba
621/1250/2022
-63 272,59 € STRABAG s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
21. Január 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k dopravnému značeniu
4/2011/6370
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenská správa ciest
21. Január 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k dopravnému značeniu
5/2011/6370
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenská správa ciest
21. Január 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k dopravnému značeniu
6/2011/6370
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenská správa ciest
26. Január 2011
Zmluva o zriadení vecného bremena
29/1300/2011
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenská správa ciest
18. Február 2011
Dodatok č. 6 k ZoD "I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa" na uskutočnenie stavebných prác
392/6350/2008/01/08-6
0,00 € Združenie I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa Slovenská správa ciest
18. Február 2011
Dodatok č. 4/2011 k Zmluve o servisnej službe - hygienické prístroje
6312/04/2005
0,00 € CWS - boco Slovensko, s.r.o. Slovenská správa ciest
18. Február 2011
Dodatok č. 3/2011 k zmluve o poskytovaní strážnej služby
42/1220/2007
0,00 € Ján Matis Slovenská správa ciest
10. Marec 2011
Dodatok č. 1 k ZoD Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok
706/6370/2010/ZNH-04/10-1
0,00 € SEZAKO Trnava s.r.o. Slovenská správa ciest
28. Marec 2011
Dodatok č. 1 k ZoD vypracovanie DRS, DP, AD na I/72 Sanácia sklaného masívu Čertovica
255/2008-1
0,00 € Dopravoprojekt, a.s. Slovenská správa ciest
29. Marec 2011
Dodatok č. 3 k servisnej zmluve I/11 Čadca - servis CSS CROSS
20/6470/2007-3
0,00 € ALAM s.r.o. Slovenská správa ciest
29. Marec 2011
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu
316/2011
0,00 € MDVRR SR Slovenská správa ciest
4. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k ZoD na uskutočnenie prác Čistenie a údržba ORL
180/2010/6231-1
0,00 € SEZAKO Trnava s.r.o. Slovenská správa ciest
13. Apríl 2011
Zmluva o budúcej zmluve
177/1607/6253/2011
0,00 € ŠB Slovenská správa ciest
13. Apríl 2011
Zmluva o budúcej zmluve
173/1607/6253/2011
0,00 € MB Slovenská správa ciest
13. Apríl 2011
Zmluva o budúcej zmluve
172/1607/6253/2011
0,00 € MB Slovenská správa ciest
14. Apríl 2011
Zmluva o budúcej zmluve
264/1607/6253/2011
0,00 € VV Slovenská správa ciest
14. Apríl 2011
Zmluva o budúcej zmluve
244/1607/6253/2011
0,00 € PIM Slovenská správa ciest
14. Apríl 2011
Zmluva o budúcej zmluve
204/1607/6253/2011
0,00 € JK Slovenská správa ciest
14. Apríl 2011
Zmluva o budúcej zmluve
174/1607/6253/2011
0,00 € DB Slovenská správa ciest