Centrálny register zmlúv

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-173/2020/Lietavská Lúčka/188/SI_dodatok č.1
465,38 € Vladimír Bellan Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-264/2021/Lietavská Lúčka/188/SI_dodatok č.1
275,62 € Jozef Paulus Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-195/2020/Lietavská Lúčka/188/SI_dodatok č.1
182,58 € Katarína Fialová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-223/2020/Lietavská Lúčka/188/SI_dodatok č.1
366,90 € Peter Janura Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-279/2020/Lietavská Lúčka/188/SI_dodatok č.1
1 715,53 € Ľudmila Trnovcová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-305/2020/Lietavská Lúčka/188/SI_dodatok č.1
1 267,86 € Tibor Očkaják Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-002/2017/Bytčica/188/Sl_dodatok č.2
62,63 € Janka Bačová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-055/2020/Turie/188/SI_dodatok č.1
135,00 € Bronislav Kováč Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena
30603/DoVB-75/2023/Mýtna/1190/SSD_SO 617, SO 635/ŠomZd
92,05 € Pavol Mužík Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-222/2020/Lietavská Lúčka/188/SI_dodatok č.1
97,85 € Marián Janura Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-251/2020/Lietavská Lúčka/188/SI_dodatok č.1
2 924,65 € Katarína Mičudová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-258/2020/Lietavská Lúčka/188/SI_dodatok č.1
2 284,82 € Peter Ondrejka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-242/2020/Višňové/188/SI_dodatok č.1
677,19 € Ján Šimko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Nájomná zmluva
30803/NZ-029/2023/Valaliky/2071/OndKa
46,35 € Eva Drabantová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Nájomná zmluva
30803/NZ-036/2023/Valaliky/2071/OndKa
17,38 € Jozef Gábor Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Nájomná zmluva
30803/NZ-049/2023/Valaliky/2071/OndKa
38,63 € Agnesa Jesenská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Nájomná zmluva
30803/NZ-056/2023/Valaliky/2071/OndKa
11,59 € Maroš Kuruc Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Nájomná zmluva
30803/NZ-076/2023/Valaliky/2071/OndKa
185,39 € Rastislav Matis Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena
30603/DoVB-11/2023/Lovinobaňa/1190/SSD_SO 612/ŠomZd
107,61 € Stanislav Hopta a Dagmar Hoptová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-044/2017/Turie/188/Sl_dodatok č.2
786,75 € Ivana Hodásová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.