Centrálny register zmlúv

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-011/2014/Svinica/029/Geoplán_dodatok č.1
25,92 € GEOTERM KOŠICE, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. September 2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10/2018/Rosina/188/SI_dodatok č.1
0,22 € Jozef Vojtyla Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Apríl 2017
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-392/2016/Špišský Štvrtok/0133/SO501-00/Geodetika
0,52 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
9. August 2017
Nájomná zmluva
30201/NZ-027/2017/Skalité/1019/Zdr
0,11 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
7. Marec 2017
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-003/2017/Tomášovce/1190/2996
2,46 € A.E. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. Január 2017
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov v pracovnom pomere na výkon zimnej údržby ciest
ZM/2017/0026
7,30 € AGRO PLUS spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21. Február 2014
Zmluva o úhrade nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie
ZM/2014/0052
0,00 € Doprastav, a.s./STRABAG s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21. Apríl 2015
Nájomná zmluva
30204/NZ-281/2014/Hrboltová/7596-04/DPP
70,38 € ĽK Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
30. November 2018
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-112/2018/Krásna/1665/OndKa
0,25 € Marta Kandráčová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11. Október 2012
Dohoda o finančnom vyrovnaní za dočasné užívanie pozemku
30803/DoFV - 002/2012/Seňa/0896/GorJa
192,58 € MC Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. September 2013
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30803/ZoVB-1034/2013/Batizovce/0152/SO051-00/Geodetika
0,23 € MD Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21. Apríl 2011
kúpna zmluva
30803/KZ-063/2011/Haniska/0896/G3DW
12 289,10 € MG Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. Apríl 2013
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30803/ZoVB-012/2013/Haniska/0896/SO701-00/G3DW
61,44 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. Júl 2014
Zmluva o zriadení vecného bremena
30803/ZoVB-142/2014/Mengusovce/0153/SO311-54/Geodetika
9,30 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Október 2013
Zmluva o nájme
30700/NZ/517/2013/Tvrdošín/1689/SVSinžiering
1,94 € P P Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17. Jún 2014
Podnájomná zmluva - prenájom hangárového skladu
ZM/2014/0199
1 399,26 € REALITY - správcovská CZ s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24. Jún 2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-88/2021/Slovenská Ľupča/1888/3300
987,53 € Roľnicke družstvo HRON Slovenská Ľupča Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14. September 2015
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30603/ZoVB/31/2015/Žiar nad Hronom/1021/SO 505/Ja
5,85 € S.H. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10. August 2017
Nájomná zmluva
30803/NZ-040/2017/Barca/1665/GEOD
7,07 € SB Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
18. Apríl 2016
DVB
30703/VB-094/2016/Horné Ozorovce/1462/602-00/TraMi
25 424,66 € ŠP Národná diaľničná spoločnosť, a.s.