Centrálny register zmlúv

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
30603/122/2022/1979/We
19 929,41 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ-028/2013/Kysucké Nové Mesto/1514/PROMA INVEST_dodatok č.1
14,12 € Ľudmila Beláčková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ-093/2013/Kysucké Nové Mesto/1514/PROMA INVEST_dodatok č.1
10,68 € Zdenek Černý Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ-415/2013/Kysucké Nové Mesto/1514/PROMA INVEST_dodatok č.1
112,53 € Emil Vondráček Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva
30803/DoNOVP-023/2023/Veľký Šariš/0229/SO528-00/OndKa
722,15 € Šárka Raušová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva
30803/DoNOVP-005/2023/Veľký Šariš/0229/SO528-00/OndKa
629,20 € Jaroslava Džerengová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva
30803/DoNOVP-002/2023/Veľký Šariš/0229/SO502-00/OndKa
305,20 € Mária Háberová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30803/DoVB-006/2023/Milhosť/1894/SO 502-00,510-00,601-00/VavGa
90,09 € Priska Domaracká Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30803/DoVB-009/2023/Milhosť/1894/SO 502-00,510-00,601-00/VavGa
370,66 € Milena Kačmarčiková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30803/DoVB-011/2023/Milhosť/1894/SO 502-00,510-00,601-00/VavGa
73,61 € Tomáš Kendrovský Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30803/DoVB-021/2023/Milhosť/1894/SO 502-00,510-00,601-00/VavGa
28,15 € Andrea Poláková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30803/DoVB-022/2023/Milhosť/1894/SO 502-00,510-00,601-00/VavGa
297,05 € Eva Schréterová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30803/DoVB-026/2023/Milhosť/1894/SO 502-00,510-00,601-00/VavGa
370,66 € Iveta Tobáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-026/2021/Svrčinovec/1990/1203_dodatok č.1
8,02 € Mária Klužáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-026/2021/Svrčinovec/1990/1203_dodatok č.2
3,23 € Beáta Moravčíková Smatanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva
30603/DoNOVP-1154/2022/Lovinobaňa/1190/2591-SO703/704
197,60 € Erika Sekerešová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o vlastníckom práve
30201/DoVP-536/2023/Važec/0153/GEOD
0,00 € Ján Paško Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena zo zákona
30201/DoNZVB-04/2022/Jánošíková/1533/SO701/DPP-Dr.SMART
17 307,60 € DANUBIUS FRUCT, spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/ZoBVB-006/2021/Fintice/1971/KarMa
18,63 € Peter Marek Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30. Marec 2023
Dodatok č.1 ku zmluve o zriadení vecného bremena
30203/ZoVB-02/2022/Modranka/0011/3095_dodatok č.1
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.