Centrálny register zmlúv

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
ZM/2023/0375
914 670,72 € Slovak Telekom, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Kúpna zmluva - motorový čln
ZM/2023/0374
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Klub priateľov auto-moto veteránov
29. September 2023
Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu
ZM/2023/0376
0,00 € Obec Východná - Verejnoprospešné služby Východná Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky_SO 110-01; 504-00; 510-00; 511-00; 520-00 605-00; 631-00_R1 BB-SL, I.etapa
ZM/2023/0377
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. EMERALD REGINA SLOVENSKO, s.r.o.
29. September 2023
Dohoda o uznaní záväzku
ZM/2023/0378
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. AGRO-RACIO s. r. o.
29. September 2023
Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie a výkone autorského dozoru - Výmena ložísk na moste ev.č. D3-079 Čadečka
ZM/2023/0379
48 138,00 € RoadBridge s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia_701-00; 702-00; 704-00; 705-00_R1 BB-SL, I. etapa
ZM/2023/0380
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
29. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2023/0339 - finančné posúdenie Dodatku č. 15 k zmluve o dielo č. ZM/2013/0456
DZM/2023/0339/0001
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Zmluva na vypracovanie štúdie realizovateľnosti D1 Beharovce – Branisko, 2. profil
ZM/2023/0381
196 033,20 € TAROSI, c.c., s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-88/2023/SSD/617-00, 629-00/Lisková/0920/2644
2 446,40 € Ladislav Piecka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa , Sokolíkova, m.č. Dúbravka, šk. rok 2023/2024
ZM/2023/0382
1 386,00 € mestská časť Bratislava - Dúbravka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Dohoda o zmene termínu dodania Znaleckého posudku k OBJ/48978/2023
ZM/2023/0388
0,00 € Stavebná znalecká organizácia, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ZM/2021/0290 - Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Jarovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha
DZM/2021/0290/0003
491 617,00 € STRABAG s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2021/0027 o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3)
DZM/2021/0027/0003
193 080,00 € Inžinierske združenie BUNG - Infram R4 (vedúci člen: BUNG Slovensko s.r.o.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2022/0178 o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Biela kniha
DZM/2022/0178/0002
944 960,00 € AE DOZORING, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2017/0321 na vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, dSZ, DzÚR, DP, výkon AD a výkon KD pre R2 Križovatka D1 - Trenčianska Turná
DZM/2017/0321/0003
0,00 € Združenie R2 KRIŽOVATKA_D1-TRENČIANSKA_TURNÁ (vedúci člen: R-PROJECT INVEST s.r.o.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2022/0278 na vypracovanie multimodálnej štúdie realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)
DZM/2022/0278/0001
0,00 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28. September 2023
Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky - SO 702-01 na R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľubča, I. etapa
ZM/2023/0373
0,00 € Biotika a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. September 2023
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-79/2023/SSD/617-00, 629-00/Lisková/0920/2644
366,93 € Milan Mišata Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. September 2023
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-81/2023/SSD/617-00, 629-00/Lisková/0920/2644
51,00 € Marta Mrvová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.