Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2015
Agreement on Transfer of Movable Assets for Consideration and Subsequent Lease Back of Means of Transport
R2015/356
216 602 040,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Cargo Wagon, a.s.
30. Máj 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci č. MF/013219/2009-441
Dodatok č. 5 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci č. MF/013219/2009-441
165 969 594,37 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
13. Júl 2012
Dodatok č. 1 Zmluvy o predaji majetku
Dodatok č. 1 Zmluvy o predaji majetku
51 992 832,22 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí spotrebného úveru č. LZL/23/80008
11/2023 TT
40 348 000,00 € Tatra-Leasing, s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
23. August 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnému majetku č. ZIN/23/00654
20/2023 TT
Doplnená
40 348 000,00 € Tatra-Leasing, s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
2. Máj 2013
Kúpna zmluva č. 910015
Kúpna zmluva č. 910015
23 221 462,39 € ING Lease (C.R.), s.r.o., organizačná zložka Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
28. Február 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci č. MF/013219/2009-441 zo dňa 31. 3. 2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 2. 2011, Dodatku č. 2 zo dňa 26. 4. 2011 a Dodatku č. 3 zo dňa 22. 7. 2011
2012064442
21 396 598,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
6. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí splátkového úveru
Zmluva o poskytnutí splátkového úveru
Doplnená
19 079 651,63 € ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
19. August 2013
Kúpna zmluva č. S 33/1-826 928-01/KZ13
Kúpna zmluva č. S 33/1-826 928-01/KZ13
12 600 000,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železnice Slovenskej republiky
14. Máj 2015
Zmluva o pôžičke
R2015/350
10 000 000,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Cargo Wagon, a.s.
6. Február 2012
Rámcová zmluva o poskytovaní financovania
01/12
7 711 538,84 € ČSOB Leasing Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
2. November 2016
ZMLUVA O DIELO
6770/1/2015-O8
Doplnená
7 693 920,00 € EVPÚ a. s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
6. Február 2012
Zmluva č. 0113/2012
0113/2012
7 439 538,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
27. Apríl 2017
ZMLUVA na poskytnutie služieb
6986/2017-O8
Doplnená
7 413 120,00 € TORY CONSULTING, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
5. Marec 2015
AGREEMENT ON SALE AND PURCHASE OF SHARES
R2015/256
7 000 000,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. AAE Wagon a.s.
3. Jún 2022
Zmluva č. S53/1-805866-02/NS22-RSL o nájme stavieb
S53/1-805866-02/NS22-RSL
6 834 091,84 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rolling Stock Lease s. r. o.
25. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. S53/1-805866-02/NS22-RSL o nájme stavieb
Dodatok č. 1 k Zmluve č. S53/1-805866-02/NS22-RSL o nájme stavieb
6 834 091,84 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rolling Stock Services Bratislava s.r.o.
11. Január 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
6986/2017-O8 - II.
6 298 099,20 € TORY CONSULTING, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
30. Apríl 2014
Zmluva na poskytnutie služieb
3210/2014-O8
5 559 840,00 € TORY CONSULTING, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
11. Máj 2015
Zmluva o dodávke vody,stočné, KO
4/2007-S
4 641 480,20 € ŽSR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.