Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2017
Poskytovanie upratovacích služieb v objektoch regionálneho pracoviska Žilina vrátane prezliekania posteľnej bielizne v nocľahárňach
4048/2/2017-O8
Doplnená
177 298,16 € DEAL & WIN, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
18. December 2012
Rekondičné pobyty
16477/1/2012-O8
175 622,33 € Kúpele Sliač, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
6. Február 2019
Zmluvy o prenájme železničných vozňov a HDV
1-01/2500/2018 - dodatok č.II
175 200,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. AXBENET, s.r.o.
11. September 2023
Analýza aktuálneho stavu a trhového potenciálu prepravných tokov intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ) cez Terminál kombinovanej dopravy (TKD) Dobrá.
1100053596/92054/2023-U30
171 960,00 € KPMG Slovensko Advisory, k.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
8. November 2022
Kúpna zmluva
1200014065/2022/S41
168 660,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. JUSO s.r.o.
18. Február 2016
KÚPNA ZMLUVA - odpredaj železničných koľajových vozidiel
27395/2015-O8
168 000,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
12. December 2012
DODATOK Č.4 K ZMLUVE Č. S 33/1-805556-01/PP07 O NÁJME POZEMKU ZO DŇA 17.10.2007
DODATOK Č.4 K ZMLUVE Č. S 33/1-805556-01/PP07 O NÁJME POZEMKU ZO DŇA 17.10.2007
166 055,83 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Slovenská kombinovaná doprava INTRANS, akciová spoločnosť
15. November 2012
Zmluva o dielo
303-12
164 934,00 € HMH, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
10. August 2021
Kúpna zmluva
1100042784/2021/S41
162 883,20 € Cargo Wagon, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
15. November 2013
Predaj nákladných vozňov typ Res
27165/2013-S81
162 000,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. ZOS ZVOLEN, s.r.o.
16. Január 2023
Kúpna zmluva
1200014245/2022/S41
161 632,80 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ReViRail CZ s.r.o.
21. November 2019
Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva
1100034390/38405/2019-O8
161 460,00 € AGEM Computers, spol. s r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
4. Január 2017
Zmluvy o prenájme železničných vozňov a HDV
916275
160 000,00 € BUDAMAR LOGISTICS, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
23. November 2018
Cestné motorové vozidlo kategórie N2
1100028931/2018-O8
159 120,00 € Tempus - Trans s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
31. Október 2014
Typové skúšky HDV radu 363
16134/2014-O8 (347 14 0041)
158 640,00 € Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
12. August 2014
Kúpna zmluva
18540/2014-O8
157 153,50 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. ZOS Zvolen, s.r.o.
10. December 2012
Rámcová dohoda na poskytovanie rekondičných pobytov
16477/3/2012-O8
156 776,40 € Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
16. August 2017
Zmluva o poskytnutí služby
1100077515/2017/5400/054
156 000,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŽSR
20. December 2013
Zmluva o dielo
CRZ-1191068
154 800,00 € HMH, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
25. Máj 2015
Zmluva o dielo
16566/2013-O8_MM
Doplnená
152 965,79 € STREICHER SK, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.