Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Január 2021
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory
1100039360/56759/2020-S31
81 104,74 € Oracle Slovensko, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
27. Február 2013
Zabezpečenie posunu pre ONV Košice
32237/2012-O8
78 556,80 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
13. August 2018
Kúpna zmluva č. S 33/1-846 848-01/KZ18
S 33/1-846 848-01/KZ18
78 240,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DP-ZvarMont s.r.o.
17. September 2014
Objednávka na generálnu opravu podúrovňového sústruhu
1130577/SL
78 000,00 € Hegenscheidt-MFD GmbH & Co. KG Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
28. August 2023
Analýza zvýšenia efektivity manipulácií intermodálnych prepravných jednotiek a komplexného spracovania zásielok v Termináli kombinovanej dopravy Dobrá
1100053330/92061/2023-U30
78 000,00 € REMING CONSULT a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
25. Október 2013
Zmluva č. S33/1-826 928-1/814296-01/NP/13 o podnájme nebytových priestorov
Zmluva č. S33/1-826 928-1/814296-01/NP/13 o podnájme nebytových priestorov
77 556,58 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
11. November 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve č. S33/1-826 928-01/NP13 o podnájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k Zmluve č. S33/1-826 928-01/NP13 o podnájme nebytových priestorov
77 548,30 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
5. August 2015
Rekonštrukcia hlavného vypínača na HDV 240
10755/2015-O8
76 770,00 € A-Z LOKOMAT, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
10. Júl 2017
Rekonštrukcia hlavného vypínača na HDV radu 240
7429/2017-O8
76 770,00 € A-Z LOKOMAT, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
21. December 2022
Kúpna zmluva na dodávku ND ŽKV -elektromotorov a dielov pre trakčné motory, transformátory, výkonový prepínač
1100049107/83121/2022/S31
76 052,70 € VUM Carbon, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
14. December 2012
Predaj kovového odpadu
30012/201/2012-O8
75 300,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. ŽP EKO QELET, a.s.
6. December 2018
Stáčacie rotačné čerpadlá
1100029213/2018-O8
75 120,00 € Adast Slovakia, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
19. December 2018
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory
1100029467/2018-O8
74 985,90 € Oracle Slovensko spol. s r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
19. September 2022
Kúpna zmluva na Náhradné diely na opravu mechanickej časti motorových rušňov
1100048174/78975/2022-S31
74 229,96 € Železniční dodavatelská s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
13. Október 2014
Zmluva na dodávku striedačov
14379/2014-O8
74 160,00 € EVPÚ, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
20. November 2017
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
948/08/02
73 657,00 € Recyklačný fond v likvidácii Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
17. Október 2012
Dodatok č. 7 k čiastkovej zmluve č. S33/826928-01/NP07 o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. S33/826928-01/NP07 o nájme nebytových priestorov
73 144,62 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
25. Október 2013
Dohoda o ukončení zmluvy č. S33/1-826 928-01/NP07 o nájme nebytových priestorov
Dohoda o ukončení zmluvy č. S33/1-826 928-01/NP07 o nájme nebytových priestorov
73 144,62 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16. Marec 2023
Zmluva o dielo na rekonštrukciu pohonov a riadenie suportov - kolosústruh SCULFORT
1100050565/89773/2023-S44
Doplnená
73 020,00 € ELEKTROPOHONY Slovakia, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
13. November 2015
KÚPNA ZMLUVA na nákup elektro – hydraulických drapákov na prekládku sypkých substrátov
12685/2015-O8
72 744,00 € Trading BFBT, s r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.