Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2018
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov
4-08/2500/2018
396 000,00 € AXBENET, s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
2. September 2015
ZMLUVA o poskytovaní služieb spojených s realizáciou úprav v ISP
12336/2015-O8
395 702,40 € VSL Software, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
14. December 2022
Kúpna zmluva na dodávku obručí rušňových pre železničné koľajové vozidlá
1100049451/84802/2022-S31
394 176,00 € RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
9. Apríl 2024
Obruče rušňové pre železničné koľajové vozidlá
1100056982/100432/2023-S44
391 200,00 € A-Z LOCOMAT s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
12. Júl 2017
Kúpna zmluva na odpredaj nevyužívaných HDV
11863/2017-S81
390 000,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.
25. Január 2016
Kúpna zmluva na dodanie motorového HDV na technologický posun v RD
25682/2015-O8
384 000,00 € Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
6. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory
25397/2011-S34
383 131,39 € ORACLE Slovensko, spol. s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
14. Január 2015
Kúpna zmluva
18173/2014-O8
383 071,80 € AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
20. November 2014
Zmluva o dielo
13215/2014-O8
377 983,20 € VSL Software, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
13. Júl 2015
Poskytovanie podpory HP Care Pack na hardware Core Systémov ISP a SAP
5328/2015-O8
374 986,96 € Hewlett - Packard Slovakia, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
12. September 2012
Dodávka a montáž lokomotívnych rádiových súprav typu VS67 na hnacie dráhové vozidlá radu 131, 183 a 363
16317/2012-O8
373 961,22 € T-CZ, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
19. Máj 2023
Zmluva č. S53/1-805 866-01/NS23 o nájme
Zmluva č. S53/1-805 866-01/NS23 o nájme
361 085,04 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Leo Express Slovensko s.r.o.
15. Február 2019
Kúpna zmluva č. S 33/1-834 842-01/KZ19
S 33/1-834 842-01/KZ19
348 000,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VEXSI s.r.o.
24. Október 2022
Informačný systém mimoriadnych zásielok SYMOZA
1100048843/84486/2022-S31
348 000,00 € OLTIS Slovakia, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
20. November 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Dodatok č.1 k Zmluve č. 827 053-003/2013/O320-Št
344 143,38 € ŽSR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
31. Marec 2017
Poskytovanie upratovacích služieb v objektoch regionálneho pracoviska Košice vrátane prezliekania posteľnej bielizne v nocľahárňach
4048/3/2017-O8
341 995,67 € SLOVCLEAN, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
2. Marec 2020
Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAF TSI v ZSSK CARGO
2019/1-O8/35678
335 394,00 € VSL Software, a.s. a OLTIS Slovakia, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
24. November 2016
Kúpna zmluva - dodatok č. 000002
dodatok 2 k Zmluve2015/356
330 000,00 € Cargo Wagon, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
24. November 2021
Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. poistníka 20950/2016-O8, č. poistiteľa 8-863-010406
25/2021 TT
326 985,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
25. Apríl 2023
Kúpna zmluva na zabezpečenie náhradných dielov na opravy nákladných vozňov - ložiská valčekové 1 rad. PLC
1100051406/90850/2023-S44
321 429,60 € FERROINVENT ROLL spol. s r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.