Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2012
Zmluva o predaji majetku
150/2012
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. Február 2012
Zmluva č.23120/2011-S34
23120/2011-S34
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
6. Február 2012
Zmluva o dielo č.22241/2011-S34 na údržbu a opravy hnacích dráhových vozidiel
22241/2011-S34
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
6. Február 2012
Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO
11K000069
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
6. Február 2012
Dodatok č. 2/2011 k Rámcovej dohode č.58/RKbZ-N/2009
2/2011
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. Február 2012
Zmluva o podmienkach uskladnenia vecí
130/2012
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. Február 2012
Zmluva o predaji zvereného hmotného majetku - materiálu
0122/2012
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. Február 2012
Zmluva o predaji zvereného hmotného majetku - materiálu
0123/2012
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. Február 2012
Zmluva o predaji zvereného hmotného majetku - materiálu
0121/2012
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. Február 2012
Zmluva o predaji zvereného hmotného majetku - materiálu
0120/2012
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. Február 2012
Zmluva o predaji zvereného hmotného majetku - materiálu
0119/2012
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. Február 2012
Zmluva o predaji osobných ochranných pracovných pomôcok
0126/2012
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
6. Február 2012
Zmluva o predaji zásob
3463
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
6. Február 2012
Zmluva o predaji zásob
0341
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. Február 2012
Zmluva o predaji zásob
0911
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. Február 2012
Zmluva o predaji zásob
0912
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. Február 2012
Zmluva o predaji zásob
0913
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. Február 2012
Zmluva o predaji zásob
0921
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. Február 2012
Zmluva o predaji zásob
0922
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. Február 2012
Zmluva o predaji zásob
0924
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.