Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb iným právnickým a fyzickým osobám
KRPZ-NR-KDI3-102-002/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Suchopa, s. r. o.
26. Február 2024
Zmluva o o poskytovaní služieb iným právnickým a fyzickým osobám
KRPZ-NR-KDI3-102-001/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Special Transport euroEpress, s. r. o.
8. Február 2024
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2024/000844-002
8 421,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Boháková Silvia s.r.o.
6. Február 2024
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 091300P61579/13
Zmluva č. 091300P61579/13
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
1. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-MP-2024/001094-001
1 080,00 € Slovak Tourism a.s. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra
22. Január 2024
Dohoda o finančom vyrovnaní č. CPNR-MP-2024/000890-003
CPNR-MP-2024/000890-003
5 173,40 € Konkurzná a reštrukturalizačná , v.o.s. Ministerstvo vnútra SR
17. Január 2024
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
CPNR-MP-2023/001984-003
0,00 € MV SR, Centrum podpory Nitra Sociálna poisťovňa
9. Január 2024
Zmluva o prevode správy
CPNR-MP-2023/000556-014
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Regionálny úrad školskej správy v Nitre
22. December 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE-OHZ4-2023/003299-062
1 363,44 € Ministerstvo vnútra SR Jozef Samaš
21. December 2023
Dohoda o splátkach CPNR-OF-2023/001008-053
CPNR-OF-2023/001008-053
157,90 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Simona Hodulíková
15. December 2023
Dohoda o splátkach CPNR-OF-2023/001008-056
CPNR-OF-2023/001008-056
445,43 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Karol Kovács
7. December 2023
Dohoda o finančnom urovnaní
CPNR-MP-2023/000034-006
338,63 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) ASO VENDING s. r. o.
5. December 2023
Dohoda o splátkach CPNR-OF-2023/001008-054
CPNR-OF-2023/001008-054
445,43 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Branko Turanovič
1. December 2023
Kúpna zmluva č. CPNR-MP-2023/000065-019
CPNR-MP-2023/000065-019
36 400,00 € Ministerstvo vnútra SR Tomáš Chatrnúch s manželkou
1. December 2023
Kúpna zmluva č. CPNR-MP-2023/000585-015
CPNR-MP-2023/000585-015
12 100,00 € Ministerstvo vnútra SR OFF LINE, s.r.o.
1. December 2023
Kúpna zmluva č. CPNR-MP-2023/001032-009
CPNR-MP-2023/001032-009
311 501,00 € Ministerstvo vnútra SR BizZone Komárno, s.r.o.
27. November 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122369182
122369182
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2023/002564-012
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Marek Rumančík
20. November 2023
Zmluva o prenájme motorového vozidla
CPNR-OF-2023/000766-096
2 059,20 € AUTO HOFFER SK s.r.o Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
3. November 2023
Dohoda o splátkach CPNR-OF-2023/001008-039
CPNR-OF-2023/001008-039
418,72 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Ladislav Kurucz