Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o nájme služobného bytu a dohode o zrážkach zo služobného príjmu
SHNM-OSNM4-2019/000947-014
0,00 € Ministerstvo vnútra SR ppráp. Marek Hudec
30. November 2022
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH Z FUNKČNÉHO PLATU
SE-OHZ4-2022/002966 -036
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Ladislav Holečka
25. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2022/001725-040
0,00 € ASO Vending s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
25. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2022/001725-041
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
25. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2022/001725-039
0,00 € Fly SPANKOil s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
14. November 2022
KÚPNA ZMLUVA
CPNR-ON-2022/001937-010
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Csaba Dioši
10. November 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI-123-006/2022
0,00 € por. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR
10. November 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI-123-007/2022
0,00 € por. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR
10. November 2022
Z M L U V A o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2022/003700-012
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Anton Kišev
10. November 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-2022/003692-011
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Pavol Mikula
17. Október 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI-123-005/2022
0,00 € por. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR
13. Október 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ORPZ-LV-ODI-123-005/2022
0,00 € por. Bc. Radoslav Novák Ministerstvo vnútra SR
12. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
. CPNR-ON-2022/002400-011
0,00 € Ing. Róbert Páleník Ministerstvo vnútra SR
12. Október 2022
Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov
1-2022-MsÚ
0,00 € Mesto Želiezovce Ministerstvo vnútra SR
11. Október 2022
Nájomná zmluva krátkodobá
5/2022
0,00 € Stredná odborná škola polytechnická Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
10. Október 2022
Kúpna zmluva
10/SK115AMA10/2022
1,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
10. Október 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2022/002400-008
0,00 € Comorra Servis Ministerstvo vnútra SR
3. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2022/002400-010
Doplnená
0,00 € GYM KLUB spol. s.r.o Ministerstvo vnútra SR
30. September 2022
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO SLUŽOBNÉHO PRÍJMU
SE-OHZ4-2022/002966-017
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Miroslava Péliová
30. September 2022
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO SLUŽOBNÉHO PLATU
SHNM-OHZ4-2022/002966-016
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Rastislav Lukniš