Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2011
Zmluva o návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_A-2011-97_2011_2011
0,00 € Ing.M Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
26. Apríl 2011
Zmluva o návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_A-2011-98_2011_2011
0,00 € S Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
27. Apríl 2011
Zmluva o výpožičke
KRPZ-NR_ZM_EO4-A-2011-95_2011_2011
0,00 € Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
28. Apríl 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2011-107_2011_2011
0,00 € Jozef Slíž JODYGAS Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
28. Apríl 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-006_2011_2011
0,00 € BB Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. Máj 2011
Zmluva o nájme bytu
KROZ-NR_ZM_A-2011-79_2011_2011
0,00 € ŠK Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. Máj 2011
Zmluva o nájme bytu
KRPZ-NR_ZM_A-2011-80_2011_2011
0,00 € KB Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
9. Máj 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
KRPZ-NR_ZM_A-2011-109_2011_2011
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre NOSRETI SK, s.r.o.
18. Máj 2011
Zmluva o poskytovaní privátnej telefónnej služby-ŽT Phone
KRPZ-NR_ZM_OTI2-19-010_2011_2011
0,00 € Železničné telekomunikácie Bratislava Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
19. Máj 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2011-115_2011_2011
0,00 € Ing. Mária Kuťková, ABC plus Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
25. Máj 2011
Dohoda o splátkach pohľadávky
KRPZ-NR_ZM_LV-EO-16-063_2011_2011
0,00 € T.Z. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
25. Máj 2011
Dohoda o splátkach pohľadávky
KRPZ-NR_ZM_LV-EO-16-065_2011_2011
0,00 € P.R. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
25. Máj 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2011-116_2011_2011
Doplnená
0,00 € Ing. Mária Kuťková ABC plus Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
25. Máj 2011
Zmluva o ubytovaní
KRPZ-NR_ZM_A-2011-117_2011_2011
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre IB
8. Jún 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2008-1055_2011_2011
Doplnená
0,00 € Jaroslav Jančár - MIX SHOP Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8. Jún 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_DO1_A-2008-1057_2011_2011
Doplnená
0,00 € Štefan Rácz-Auto Rácz Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8. Jún 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2008-1058_2011_2011
Doplnená
0,00 € Top Motor Servis, spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8. Jún 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2008-1047_2011_2011
Doplnená
0,00 € Štefan Rácz-Auto Rácz Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8. Jún 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2008-1049_2011_2011
Doplnená
0,00 € Auto BDM, spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8. Jún 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2008-1052_2011_2011
Doplnená
0,00 € Real-N. spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre