Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2008-1053_2011_2011
Doplnená
0,00 € Autocentrum, spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
24. Jún 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_EO2-864_2011_2011
Doplnená
0,00 € ENVI_GEOS Nitra, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
1. Júl 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2011-123_2011_2011
0,00 € Stanislav Kováčik Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
1. Júl 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2011-124_2011_2011
0,00 € Stanislav Kováčik Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Júl 2011
Zmluva o nájme bytu
KRPZ-NR_ZM_A-2011-133_2011_2011
0,00 € Ján K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. August 2011
Darovacia zmluva
KRPZ-NR_ZM_EO4-A-2011-128_2011_2011
0,00 € Obec Svätý Peter Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
11. August 2011
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2011-151_2011_2011
Doplnená
0,00 € Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchr. zboru v Nitre Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
9. September 2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2008-160_2011_2011
Doplnená
0,00 € SOŠ Nitra Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
12. September 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2011-163_2011_2011
0,00 € MUDr.Tibor Németh Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
12. September 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2011-160_2011_2011
0,00 € MUDr. Peter Nováčik Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
12. September 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2011-164_2011_2011
0,00 € MUDr.Robert Pánko Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
12. September 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2011-162_2011_2011
0,00 € MUDr. Roman Hloben Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
12. September 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2011-161_2011_2011
0,00 € MUDr. Milna Tóth Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. September 2011
Dohoda o znášaní nákladov
KRPZ-NR_ZM_EO2-200_2011_2011
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
3. Október 2011
Zmluva o postúpení pohľadávok
KRPZ-NR_ZM_A-2010-150_2011_2011
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
6. Október 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu
KRPZ-NR_ZM_EO4-A-2010-159_2011_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
24. Október 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-119_2011_2011
0,00 € Miroslav P Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
24. Október 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2011-178_2011_2011
0,00 € INPEK, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
24. Október 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_EO4-A-2011-175_2011_2011
0,00 € Inter Cars Slovenská republika, s.r.o Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
24. Október 2011
Zmluva o postúpení pohľadávok
KRPZ-NR_ZM_A-2011-171_2011_2011
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre