Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2011
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
KRPZ-NR_ZM_EO4-A-2010-166_2011_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
3. November 2011
Dohoda o úhrade nákladov za odber elektriny
KRPZ-NR_ZM_EO2-235_2011_2011
0,00 € Slovak Telekom a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
3. November 2011
Zmluva o výpožičke
KRPZ-NR_ZM_A-2011-184_2011_2011
0,00 € Granvia a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
1. December 2011
416
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-129_2011_2011
0,00 € Ľuboš K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
1. December 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2011-190_2011_2011
0,00 € Green Wave Recykling, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8. December 2011
Zmluva o výpožičke
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2010-167_2011_2011
Doplnená
0,00 € MV SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8. December 2011
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2009-146_2011_2011
Doplnená
0,00 € MV SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
14. December 2011
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2011-186_2011_2011
Doplnená
0,00 € MV SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. December 2011
Dohoda o nájme nebytových priestorov
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2011-197_2011_2011
0,00 € CMMS, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
4. Január 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2009-203_2011_2011
Doplnená
0,00 € Vladimír Sýkora Microprint Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
5. Január 2012
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
KRPZ-NR_ZM_A-2011-93_2011_2011
Doplnená
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
9. Január 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_LV-EO-16-107_2011_2011
0,00 € Martin J Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Január 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_LV-EO-16-112_2011_2011
0,00 € Peter K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Január 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2012-1_2012_2012
0,00 € Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
20. Január 2012
Zmluva o odvoze komunálneho odpadu
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2012-3_2012_2012
0,00 € Obec Tolčany Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
20. Január 2012
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2012-12_2012_2012
0,00 € Granvia Operation a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
20. Január 2012
Zmluva o výkone správy bytových a nebytových priestorov
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2011-202_2011_2011
0,00 € Bytkofort,s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
20. Január 2012
Zmluva o výkone správy bytových a nebytových priestorov
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2011-203_2011_2011
0,00 € Bytkomfort,s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
20. Január 2012
Zmluva o výkone správy bytových a nebytových priestorov
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2011-204_2011_2011
0,00 € Bytkomfort,s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
20. Január 2012
Zmluva o výkone správy bytových a nebytových priestorov
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2011-205_2011_2011
0,00 € Bytkomfort,s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre