Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2012
Zmluva o postúpení pohľadávok
KRPZ-NR_ZM_A-2012-66_2012_2012
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
30. Marec 2012
Zmluva o ubytovaní
KRPZ-NR_ZM_A-2012-63_2012_2012
0,00 € Ľuovít M Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
4. Apríl 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2012-52-001_2012_2012
0,00 € ACTIVA Slovakia,s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Apríl 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2012-73_2012_2012
0,00 € ALPEX,spol.s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Apríl 2012
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov
KRPZ-NR_ZM_A-2012-74_2012_2012
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
18. Apríl 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2012-78_2012_2012
0,00 € Ing.Miroslav Tóth-TÓTH Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
18. Apríl 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2012-79_2012_2012
0,00 € SHS Building,s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
18. Apríl 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2012-77_2012_2012
0,00 € Tomáš Žigray Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
18. Apríl 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2012-76_2012_2012
0,00 € VIKON s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
18. Apríl 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2012-80_2012_2012
0,00 € Gabriel Štrbík-Elektroservis Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
25. Apríl 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2012-67_2012_2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
14. Máj 2012
Zmluva o zabezpečení dodávky vody
KRPZ-NR_ZM_A-2012-93_2012_2012
Doplnená
0,00 € UKF Nitra Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
14. Máj 2012
Zmluva o dodávke a odbere tepla
KRPZ-NR_ZM_A-2012-94_2012_2012
0,00 € UKF Nitra Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
14. Máj 2012
Zmluva o odvoze komunálneho odpadu
KRPZ-NR_ZM_A-2012-90_2012_2012
0,00 € Obec Dvory nad Žitavou Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
29. Máj 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2012-96_2012_2012
0,00 € ContiTrade Slovakia, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
4. Jún 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2012-102_2012_2012
0,00 € INPEK,s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
4. Jún 2012
Nájomná zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2012-89_2012_2012
0,00 € Ing. Rudolf JUST-Universal Service Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
4. Jún 2012
Servisná zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2012-103_2012_2012
0,00 € ATOS IT Solution and Services,s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
12. Jún 2012
Zmluva o dodávke a odbere tepla
KRPZ-NR_ZM_A-2012-110_2012_2012
0,00 € Tlmačská energetická, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
12. Jún 2012
Zmluva o dodávke a odbere tepla
KRPZ-NR_ZM_A-2012-108_2012_2012
0,00 € Stredná odborná škola Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre