Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
CPNR-MP-2023/001828-041
4 918,32 € Concret s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra)
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
CPNR-MP-2024/000522-011
4 800,00 € Zoltán Sárközi Astra Pohrebná služba Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra)
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
CPNR-MP-2024/000869-015
4 800,00 € Zoltán Sárközi Astra Pohrebná služba Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
CPNR-MP-2024/000528-023
4 800,00 € Krematórium Molnár s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra)
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
CPNR-MP-2024/001426-006
4 800,00 € Zoltán Sarközi Astra Ministerstvo vnútra SR
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
CPNR-MP-2024/001341-007
4 800,00 € PS STYX, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
22. Október 2013
Zmluva o dielo
CPNR_ZM_13009-2013_2013_2013
4 740,00 € Stapring Projekt s.r.o. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra
24. Október 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_DO1_A-2010-178_2011_2011
4 709,74 € INPEK, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
5. November 2019
Zmláva o výpožičke
CO-22/2008
4 604,85 € Obec Farná Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
12. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
CPNR-MP-2023/000603-049
4 542,00 € SLOVbiz s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra)
2. Júl 2015
Zmluva o prevode vlastníctva bytu s dohodou o predkupnom práve
CPNR-ON-2015/005571-005
Doplnená
4 392,85 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Peter Rajtar
21. Júl 2014
Z M L U V A o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-59-003/2014-SF
4 150,00 € JUDr. Pavol Vörös Ministerstvo vnútra SR – Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
2. November 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_A-2015-167_2015_2015
4 000,00 € Ing. Iveta Havettová Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
28. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-70-003-SF_2016_2016
4 000,00 € Lukáš G Ministerstvo vnútra SR
16. August 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2012-134_2012_2012
3 984,91 € Inpek s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
28. Marec 2018
Dohoda o splátkach
20171204
3 922,70 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ELES TRANS, s.r.o.
9. August 2019
Zmluva o výpožičke
CPNR_ZM_OU-TO-OKR-2019-009041-006_2019_2019
3 843,04 € COOP Jednota Topoľčany, s.d. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
29. Február 2024
Dohoda o splátkach CPNR-OF-2024/000844-008
CPNR-OF-2024/000844-008
3 840,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Vojtech Ižold
22. Marec 2023
Zmluva o výpožičke majetku štátu uzatvorená podľa §659-§662 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
OU-LV-OKR-2022/018057
3 734,46 € Ministerstvo vnútra SR (Okresný úrad Levice) Železnice Slovenskej republiky
17. Júl 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2015/002524-005
3 660,00 € Slovenská republika, správca Ministerstvo vnútra SR Všeobecná úverová banka, a. s.