Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-5_2012_2012
1 016,00 € Rudolf V Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
27. Marec 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-1-049_2012_2012
1 016,00 € Jozef Š Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
20. December 2017
Kúpna zmluva
CPNR_ZM_ON-2016-002119-010_2017_2017
1 003,20 € Ing. Andrea Hrabinská Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
19. September 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-106_2011_2011
1 000,00 € Vojtech K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
18. Jún 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-54_2012_2012
1 000,00 € Vladimír M Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
12. Marec 2015
Zmluva o výpožičke psa
CPNR_ZM_OPP-13-005-2014-K_2015_2015
1 000,00 € Marek B Ministerstvo vnútra SR
3. Jún 2015
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru
CPNR_ZM_OPP-28-004-2015-K
1 000,00 € Monika P Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Jún 2015
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru
CPNR_ZM_OPP-25-003-2015-K
1 000,00 € Radoslav P Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. Marec 2016
Zmluva o výpožičke psa
CPNR_ZM_KRPZ-NR-OPP-13-006-2016-K_2016
Doplnená
1 000,00 € Vladimír Z Ministerstvo vnútra SR
15. Február 2017
Zmluva o výpožičke psa
KRPZ-NR_ZM_OPP-003-2017-K_2017_2017
1 000,00 € Peter K Ministerstvo vnútra SR
10. Október 2018
Zmluva o výpožičke psa
CPNR_ZM_KRPZ-NR-OPP-54-004-2018-K
1 000,00 € Ján H Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
10. Október 2018
Zmluva o výpožičke psa
CPNR_ZM_KRPZ-NR-OPP-53-004-2018-K
1 000,00 € Miroslav B Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. Január 2019
Dohoda o výpožičke psa
CPNR_ZM_KRPZ-NR-OPP-54-004-2018-K_2019
1 000,00 € Jaroslav Č. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
9. August 2019
Zmluva o výpožičke
CPNR_ZM_OU-TO-OKR-2019-009041-004_2019_2019
934,53 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
2. Jún 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-172_2011_2011
916,00 € Tomáš Č Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8. Júl 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NZ_ZM_NZ-3-204_2011_2011
916,00 € Matej G. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8. Júl 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NZ_ZM_NZ-3-188_2011_2011
916,00 € Norbert S. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
19. Január 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-308_2011_2011
916,00 € Jozef M Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
17. Júl 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-1-089_2012_2012
916,00 € Miroslav K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
28. Jún 2012
Zmluva o prevode správy pohľadávky štátu
KRPZ-NR_ZM_EO1-68_2012_2012
903,16 € KR PZ v Bratislave Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre