Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-153_2011_2011
900,00 € Simona V Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
9. August 2019
Zmluva o výpožičke
CPNR_ZM_OU-TO-OKR-2019-009041-009_2019_2019
850,11 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
9. Február 2011
Zmluva o nájme
KRPZ-NR_ZM_A-2011-17_2011_2011
850,00 € Spojená škola, Slančíkovej 2,Nitra Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
2. Jún 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-165_2011_2011
816,00 € Silvia H Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. Jún 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-170_2011_2011
816,00 € Július F Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
27. Jún 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-197_2011_2011
816,00 € László B Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Júl 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_LV-EO-16-068_2011_2011
816,00 € Štefan Č Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Júl 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-90_2011_2011
816,00 € Pavol V Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. August 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-220_2011_2011
816,00 € Peter Č Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. August 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-225_2011_2011
816,00 € Tomáš K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. August 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-210_2011_2011
816,00 € Michaela Š Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
12. September 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_SA-VO-130-060_2011_2011
816,00 € Elena G Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
14. September 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-105_2011_2011
816,00 € Milan H Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
3. Október 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-255_2011_2011
816,00 € Kristián M Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
3. Október 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-242_2011_2011
816,00 € Ján D Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
3. Október 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-240_2011_2011
816,00 € Peter T Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
26. Október 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-280_2011_2011
816,00 € Jozef P Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
7. November 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-288_2011_2011
816,00 € Štefan P Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
15. November 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_SA-VO-130-082_2011_2011
816,00 € Csaba B Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
24. November 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-131_2011_2011
816,00 € Oliver M Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre