Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-315_2011_2011
766,00 € Tibor M Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
29. December 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve A_2010_07483
A/2010/07483
761,30 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Obec Vieska nad Žitavou
22. August 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o úhrade nákladov za odber elektrickej energie
21/08/2023
743,04 € EKSO, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra
16. Máj 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_KN-EO-13-068_2011_2011
716,00 € GL Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Máj 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-71_2011_2011
716,00 € Peter M Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
31. Máj 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_KN_EO-13-074_2011_2011
716,00 € František S Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Jún 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_LV-EO-16-067_2011_2011
716,00 € P Štefan Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. August 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-206_2011_2011
716,00 € Zoltán L Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. August 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-205_2011_2011
716,00 € Juraj B Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8. September 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_SA-VO-130-051_2011_2011
716,00 € Matej Š Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
3. Október 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-115_2011_2011
716,00 € Vojtech B Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
3. Október 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-239_2011_2011
716,00 € Matej N Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
27. Október 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-278_2011_2011
716,00 € Denis G Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
27. Október 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-277_2011_2011
716,00 € Mário K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
27. Október 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-EO-3-275_2011_2011
716,00 € Jozef Z Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
4. November 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NR-EO-P-121_2011_2011
716,00 € Lukáš G Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
1. December 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_NZ-3-293_2011_2011
716,00 € Jozef P Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
13. Január 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_LV-EO-16-118_2011_2011
716,00 € Robert V Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Január 2012
Dohoda o splátkach
Dohoda o splátkach
716,00 € Štefan B Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
16. Január 2012
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_SA-VO-9-003_2012_2012
716,00 € Ladislav K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre