Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-40-003-SF-2014_2014
20 000,00 € Roman S Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
29. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-41-003-SF_2014_2014
20 000,00 € Richard Sz Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
21. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-60-003/2014-SF
20 000,00 € Mgr. Tomáš Herman Ministerstvo vnútra SR – Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
21. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-61-003/2014-SF
20 000,00 € Ing. Ján Fábrik Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Nitr
21. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR-OMP-63-003/2014-SF
20 000,00 € Juraj Mikláš Ministerstvo vnútra SR – Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
22. Október 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_OMP-78-003_2014_2014
20 000,00 € Ing. Tomáš Kmeťo Ministerstvo vnútra SR – Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
22. Október 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_OMP-80-003_SF_2014_2014
20 000,00 € Mgr. Michal Šándor Ministerstvo vnútra SR – Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
22. Október 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_OMP-76-003-SF_2014_2014
20 000,00 € Mgr. Martina Zemanová Ministerstvo vnútra SR – Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
2. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-41-003-SF_2016_2016
20 000,00 € Attila F Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
28. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
CPNR_ZM_OMP-71-003-SF_2016_2016
20 000,00 € Mgr. Vojtech H Ministerstvo vnútra SR
18. Júl 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-11-008_2011_2011
19 916,35 € Por. Mgr.F.S. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
18. Júl 2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-15-006_2011_2011
19 916,35 € O.B. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
18. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej socviálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-24-006_2011_2011
19 916,35 € P.R. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
18. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej socviálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-41-003_2011_2011
19 916,35 € P.M. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
24. Október 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-46-009_2011_2011
19 916,35 € MS Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
24. Október 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-34-009_2011_2011
19 916,35 € VB Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
24. Október 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-56-003_2011_2011
19 916,35 € VM Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
24. Október 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-54-003_2011_2011
19 916,35 € JD Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
24. Október 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-54-012_2011_2011
19 916,35 € AL Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
13. Január 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-4-003_2012_2012
19 916,35 € Vladimír M Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre