Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-67-003_2012_2012
19 916,35 € JT Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
13. Január 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-68-003_2012_2012
19 916,35 € Bc.Štefan C Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
25. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej socviálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-34-003_2012_2012
19 916,35 € Peter Z Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
25. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-22-004_2012_2012
19 916,35 € Ivan K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
25. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-27-003_2012_2012
19 916,35 € Dušan S Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
25. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-36-003_2012_2012
19 916,35 € Jozef T Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
25. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-28-003_2012_2012
19 916,35 € Miroslav D Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
18. Júl 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-41-003_2012_2012
19 916,35 € Ladislav H Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
18. Júl 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-53-003_2012_2012
19 916,35 € Marián S Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
18. Júl 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-54-003_2012_2012
19 916,35 € Pavel S Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
15. Október 2012
Zmluva o poskytnutí náhradnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-56-007_2012_2012
19 916,35 € Mgr.Marek Balko Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
15. Október 2012
Zmluva o poskytnutí náhradnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-65-003_2012_2012
19 916,35 € Miloš B Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
15. Október 2012
Zmluva o poskytnutí náhradnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-64-003_2012_2012
19 916,35 € František B Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
15. Október 2012
Zmluva o poskytnutí náhradnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-NE_ZM_EO1-SF-50-006_2012_2012
19 916,35 € Milan G Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. November 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-A-2012-198_2012_2012
19 916,35 € Mgr. Ivan Stredňanský Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. November 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-A-2012-199_2012_2012
19 916,35 € Bc. Pavol Dvorský Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
3. December 2012
Zmluva o poskytnutí sociálnej návratnej výpomoci
KRPZ-NR_ZM_EO1-SF-A-2008-285_2012_2012
Doplnená
19 916,35 € Branislav H Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
11. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_OMP-29-003_2013_2013
19 916,35 € Kurali Zs Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
11. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_OMP-17-003_2013_2013
19 916,35 € Mário D Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
11. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPNR_ZM_OMP-23-003_2013_2013
19 916,35 € Igor K Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre