Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_64-ON-2019_2019
1 426 346,25 € ATALIAN SK s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
19. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_CPPO-OE4-82-2013_2013
562 960,74 € AB Facility, a.s. Ministerstvo vnútra SR
15. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_CPPO-OE4-81-2013-2013
533 160,94 € ISS Facility services spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR
8. Apríl 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_54-ON-2014_2014
504 022,98 € ISS Facility Services, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR
21. Október 2021
Kúpna zmluva č. 53/ON-2021
CPPO_ZM_53-ON-2021_2021
240 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o.
10. Január 2017
Kúpna zmluva č.125/ON-2016
CPPO_ZM_125-ON-2016_2017
178 000,00 € Ministerstvo vnútra SR DAPTI, s.r.o.
10. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_97-ON-2019_2019
150 000,00 € ATALIAN SK s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
30. Marec 2012
Rámcová dohoda
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO_EO-5-084-2012_2012
149 280,00 € Clean Tonery, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
25. August 2016
Kúpna zmluva č. 71/ON - 2016
CPPO_ZM_71-ON-2016_2016
138 050,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Silvia Urdzíková a manžel Ľuboš Urdzík
15. December 2023
Kúpna zmluva č. 105/MP-2023
CPPO_ZM_105-MP-2023_2023
137 100,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) RAMM s.r.o.
7. Máj 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_71-ON-2014_2014
136 834,20 € ISS Facility Services spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
12. December 2023
Kúpna zmluva č. 64/ON-2023
CPPO_ZM_64-ON-2023_2023
Doplnená
127 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Eva Baltészová, Ing. Michal Cheben, PharmDr. Eduard Šmilňák, Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku, Jaroslav Bosák,
24. Február 2011
Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov
KRPZ-PO_D01_76-2-2010_2011
Doplnená
128 089,42 € LINE-centrum s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
16. Apríl 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_CPPO-OE4-182-2013_2013
117 358,41 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
25. Október 2023
Kúpna zmluva č. 52/ON-2023
CPPO_ZM_52-ON-2023_2023
94 600,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) vlastníci nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí stavby so súp. č. 17039, ubytovací blok B, Starý Smokovec, Vysoké Tatry
11. December 2023
Kúpna zmluva č. 61/ON-2023
CPPO_ZM_61-ON-2023_2023
93 900,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Dušan Balara, YORIT, s.r.o., Piotr Alfred Kończakowski
27. September 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-PO_ZM_113-2-2011_2011
90 033,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Pluriel s.r.o., Kechnec
12. Február 2014
Kúpna zmluva
CPPO_ZM_152-2012_2014
87 200,00 € Ministerstvo vnútra SR Vinárstvo BLAHO s.r.o., Zeleneč
31. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 48/ON-2023
CPPO_ZM_48-ON-2023_2023
87 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Metal Craft Trade s.r.o.; Ing. Róbert Čvapek; Anton Kráľ a manželka Marta Kráľová
12. Február 2013
Kúpna zmluva
CPPO_ZM_ObU-PP-OEO-2012-12521-6_2013
85 261,00 € Ministerstvo vnútra SR COOP PRODUKT SLOVENSKO