Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PPO-2014-005040_2014
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR PhDr. Peter Minarčík
14. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-2015-005881_2015
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Ivan Čorba
15. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-2015-005876_2015
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Marián Kičura
14. Október 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2015-006630_2015
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Mgr. Jozefína Dúcka
14. Október 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2015-006622_2015
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR JUDr. Štefan Ondrej
19. Január 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2015-007308_2015
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Jozef Pavlovský
19. Január 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2015-007307_2015
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Jozef Miroľa
19. Január 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2015-007241_2015
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Martina Benková
25. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2016-002630-002_2016
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ján Libič
25. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2016-003829-002_2016
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Juraj Revay
2. Jún 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2016-003340-002_2016
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Peter Holota
2. Jún 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2016-003371-002_2016
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ján Kavuľa
2. Jún 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2016-003416-002_2016
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Marcel Jurečko
14. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2016-004356-002_2016
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR PhDr. František Leško
26. Október 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2016/005922-002_2016
12 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Peter Kosturko
23. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2018/002244-003_2018
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Daniel Harničár
17. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2018/002902-003_2018
12 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bc Michal Lukáč
26. November 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2020-003581-007_2020
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Peter Liga
26. November 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2020-003605-007_2020
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ján Krišák
24. Máj 2012
Servisná zmluva
KRPZ-PO_ZM_OTI-59-2-2012_2012
11 999,00 € Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove