Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-PO_ZM_149-3-2012_2012
11 999,00 € UNIPOL, spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
8. August 2012
Zmluva o kontrolnej činnosti
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-153-2012_2012
11 999,00 € JOPA - SK, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
28. December 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-EO3-465-012-2012_2013
11 998,80 € Ján Trudič - PEJTR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
27. September 2012
Dodatok k zmluve o dielo č. 193/4-2010
KRPZ-PO_D01_193-4-2010_2012
11 988,00 € Ropeko, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
1. Október 2012
Zmluva o dielo č. KRPZ-PO-OTI-176-009/2012
KRPZ-PO_ZM_OTI-176-009-2012_2012
11 988,00 € SELVIT, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
11. August 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-PO_ZM_123-2-2011_2011
11 987,82 € PANRA - KARPATIA, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
15. Október 2019
Kúpna zmluva č. 84/ON-2019
CPPO_ZM_84-ON-2019_2019
11 950,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Miroslav Gmitro
23. Október 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu č. CPPO-OMP-2014/003992
CPPO_ZM_OMP-PO-2014-003992_2014
11 500,00 € Ministerstvo vnútra SR JUDr. Juraj Namešpetra
2. Jún 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2016-003613-002_2016
11 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Slavomír Bača
14. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2016-005145-002_2016
11 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Monika Stesňáková
12. Október 2022
Zmluva č.137/ON-2022 na komplexné zabezpečenie odpadového hospodárstva
CPPO_ZM_137-ON-2022_2022
11 400,00 € Marius Pedersen, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
26. August 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_63-ON-2013_2013
11 253,95 € AB Facility a.s. Ministerstvo vnútra SR
23. August 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-PO_ZM_130-2-2011_2011
11 189,50 € KIP STAV, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
31. August 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-PO_ZM_124-2-2011_2011
Doplnená
11 983,44 € FLEXTRANS, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
28. August 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-PO_ZM_163-2-2012_2012
11 068,51 € KIP STAV s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
3. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-EO1-162-083-2012_2012
11 000,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Peter Javorský
18. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-7-155-2013_2013
11 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Jaroslav Železník
16. August 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-7-159-2013_2013
11 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mária Kretová
25. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-13-077-2014_2014
11 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Vladimír Hatok
18. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-PO-2015-004864_2015
11 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Kamil Pulščák