Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD-2021/004161-003
SE_ZM_SE-OD-2021-004161-003_2022
1 441 651,20 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. November 2018
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
SHNM_ZM_SHNM-OSNM3-2018-000554-083_2018
1 420 399,81 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Akadémia Policajného zboru v Bratislave
30. August 2022
Rámcová dohoda na dodávku nábojov 9 Luger – palebný priemer 1
SE_ZM_SE-VO2-2022-003626-050_2022
Doplnená
1 410 000,00 € ERIK JV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
9. Júl 2018
Zmluva o dielo č. OVO1-2018/000036-038 na realizáciu akcie „Banská Bystrica OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO1-2018-000036-038_2018
Doplnená
2 006 914,79 € P.S. in, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9. September 2014
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000331-026 „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Senici“
SHNM_ZM_OVO1-2014-000331-026_2014
Doplnená
1 399 198,68 € ZIPP Bratislava spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Júl 2017
Zmluva o dielo č. OVO1-2017/000003-027 na realizáciu akcie „Bratislava KEÚ PZ, rekonštrukcia bloku D“
SHNM_ZM_OVO1-2017-000003-027_2017
Doplnená
1 393 435,84 € DAG SLOVAKIA, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. September 2014
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000314-041 „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Prievidzi“
SHNM_ZM_OVO1-2014-000314-041_2014
Doplnená
125 413,87 € ROKO gips, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. August 2022
Rámcová dohoda na dodávku nábojov kalibru .308
SE_ZM_SE-VO2-2022-003626-056_2022
1 366 704,00 € W.A.R. Defender, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
9. Október 2020
KÚPNA ZMLUVA č. SE–MTZ1-2020/003555-001
SE_ZM_SE-MTZ1-2020-003555-001_2020
1 362 822,00 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
7. Október 2019
Zmluva o dielo č. OVO1-2019/000260-038 na realizáciu akcie „Trebišov OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO1-2019-000260-038_2019
Doplnená
1 198 563,12 € EBC group s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
30. August 2022
Rámcová dohoda na dodávku nábojov kalibru .338
SE_ZM_SE-VO2-2022-003626-057_2022
1 314 240,00 € ERIK JV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
10. Jún 2021
Rámcová dohoda
SE_ZM_VO2-2021-001163-101_2021
1 281 600,00 € PYRA, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
27. September 2017
Zmluva o dielo č. OVO1-2017/000101-044 na realizáciu akcie „Košice OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO1-2017-000101-044_2017
Doplnená
1 217 415,49 € GMT projekt, spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. December 2022
Kontrakt na rok 2023 číslo: SE-OHZ2-2022/005046-001
SE_ZM_SE-OHZ2-2022-005046-001_2022
Doplnená
1 269 492,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
29. November 2021
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2021/003784-08 na dodávku hygienických potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
SE_ZM_SE-VO2-2021-003784-08_2021
1 250 392,32 € BANCHEM spol. s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. Október 2013
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. SE-OVO1-2012/002061-022
SE_ZM_SE-OVO1-2012-002061-022_2013
1 200 000,00 € IMPROMAT-Slov spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Február 2022
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2022/001512-030 na realizáciu akcie „Bardejov OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2022-001512-030_2022
Doplnená
1 306 550,59 € EBC group s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. September 2023
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2023/004619-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004619-001_2023
1 192 146,21 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
30. September 2014
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000313-031 „Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej stanice v Michalovciach“
SHNM_ZM_OVO1-2014-000313-031_2014
Doplnená
1 186 304,67 € DÚHA, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Júl 2021
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2021-003156-001_2021
1 178 880,00 € ERIK JV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR