Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2015
Zmluva o dielo č. OVO1-2015/153-67 „Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia Hasičskej stanice Lučenec“
SHNM_ZM_OVO1-2015-153-67_2015
Doplnená
1 164 111,04 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9. Október 2020
KÚPNA ZMLUVA č. SE–MTZ1-2020/003557-001
SE_ZM_SE-MTZ1-2020-003557-001_2020
1 155 990,00 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
25. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004762-002
SE_ZM_SE-OD1-2023-004762-002_2023
1 142 400,00 € AUTO - IMPEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
9. September 2014
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000331-028 „Rekonštrukcia Hasičskej stanice Nové Zámky“
SHNM_ZM_OVO1-2014-000331-028_2014
Doplnená
1 134 812,21 € ZIPP Bratislava spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. Jún 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 09.06.2017
SVS_ZM_83_2018_2351
1 110 156,25 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. September 2014
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000313-036 „Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a nadstavba Hasičskej staniceDobšiná“
SHNM_ZM_OVO1-2014-000313-036_2014
Doplnená
1 102 324,90 € DÚHA, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Marec 2018
Zmluva o dielo č. OVO1-2018/000033-026 na realizáciu akcie „Komárno OR PZ, pracovisko klientskeho centra – stavebné úpravy“
SHNM_ZM_OVO1-2018-000033-026_2018
Doplnená
1 523 419,27 € ROKO SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. December 2021
Kontrakt na rok 2022 číslo: SE-OHZ2-2021/004677-001
SE_ZM_SE-OHZ2-2021-004677-001_2021
1 088 136,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24. Apríl 2015
ZoD č. OVO1-2015/159-89, "Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice OR HaZZ vo Svidníku"
SHNM_ZM_OVO1-2015-159-89_2015
Doplnená
1 080 168,66 € GMT projekt, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11. Február 2016
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2016-000917-013_2016
1 060 366,22 € Glock s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. September 2014
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000313-033 „Nadstavba a rekonštrukcia Hasičskej stanice Trebišov“
SHNM_ZM_OVO1-2014-000313-033_2014
Doplnená
1 110 720,95 € DÚHA, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. December 2021
Zmluva o dielo na realizáciu akcie „Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2021-002309-041_2021
1 040 383,27 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
29. Jún 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004344-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004344-001_2023
1 038 285,00 € AUTOŠTÝL, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
20. September 2013
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2013-000744-127_2013
1 023 300,00 € ERIK JV s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. Jún 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
SVS_ZM_84_2018_2351
1 013 486,02 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. Jún 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004343-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004343-001_2023
1 011 840,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
29. December 2020
Kontrakt na rok 2021 číslo: SE-OHZ2-2020/003980-003
SE_ZM_SE-OHZ2-2020-003980-003_2020
Doplnená
1 033 812,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR
17. Február 2014
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2013-001568-009_2014
972 480,00 € Fintex, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004864-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004864-001_2023
968 478,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004862-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004862-001_2023
967 470,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)