Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2016
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_OMTZ1-2016-000917-040_2016
585 000,00 € ERIK JV s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. Marec 2019
Zmluva o dielo č. OVO1-2019/000249-045 na realizáciu akcie „Trnava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO1-2019-000249-045_2019
Doplnená
551 037,48 € ROKO SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
26. Máj 2015
Zmluva o dielo č. OVO1-2015/000371-030
SHNM_ZM_OVO1-2015-000371-030_2015
Doplnená
573 634,35 € ROKO gips, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. Júl 2013
Dohoda o odpustení časti dlhu č. 5/2013
SHNM_ZM_5-2013_2013
572 419,06 € Stavomontáže Žilina, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. August 2022
Dohoda o prechode práv a povinností
SE_ZM_SE-VO2-2022-001146-216_2022
Doplnená
569 283,93 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády SR
14. Apríl 2022
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2022-001793-006_2022
569 086,02 € FINTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
26. Október 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Fotoprístroje a príslušenstvo“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004579-004_2023
Doplnená
565 716,00 € FaxCopy Pro s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. December 2017
zmluva o dielo č. OVO1-2017/000098-037 na realizáciu akcie „Komárno, Záhradnícka ul., OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO1-2017-000098-037_2017
Doplnená
526 946,79 € ROKO SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. Október 2023
Zmluva o dielo č. SE-VO2-2023/004258-016 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta akcie „Košice IBC a HS, výstavba objektov“
SE_ZM_ SE-VO2-2023-004258-016_2023
Doplnená
561 426,00 € Valbek SK, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
19. September 2016
Zmluva o dielo č. OVO1-2016/000478-031 „Kysucké Nové Mesto OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO1-2016-000478-031_2016
Doplnená
571 705,03 € EBC group s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. December 2020
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ2-2020-003745-006_2020
555 696,00 € SANOSIL SK, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
13. December 2018
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO2-2018-000650-2-2_2018
554 500,00 € PYRA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
6. Jún 2014
Zmluva o dielo č. č. OVO1-2014/000142-33
SHNM_ZM_OVO1-2014-142-33_2014
Doplnená
549 900,00 € Novosedlík, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. Marec 2019
Zmluva o dielo č. OVO1-2019/000250-032 na realizáciu akcie „Nitra KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO1-2019-000250-032_2019
Doplnená
516 543,14 € ROKO SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
26. Január 2015
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000338-037 „Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Spišskej Novej Vsi“
SHNM_ZM_OVO1-2014-000338-037_2015.pdf
Doplnená
547 864,55 € TOPSTAV s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9. September 2014
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000331-029 „Rekonštrukcia Hasičskej stanice Vráble“
SHNM_ZM_OVO1-2014-000331-029_2014
Doplnená
541 412,39 € ZIPP Bratislava spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. Marec 2015
Zmluva o dielo č. č. OVO1-2015/153-66 „Rekonštrukcia, modernizácia a nadstavba Hasičskej stanice
SHNM_ZM_OVO1-2015-153-66_2015
Doplnená
541 342,53 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. December 2021
Zmluva o dielo na realizáciu akcie „Banská Bystrica, Partizánska cesta 106, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2021-002307-038_2021
Doplnená
576 003,24 € I.S.O.N. spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda na pozorovacie prístroje denné
SE_ZM_SE-VO2-2024-000219-114_2024
535 080,00 € EXIMA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Apríl 2022
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup špeciálnych forenzných komparátorov pre časť 2 – Laboratórne prístroje pre balistickú identifikáciu“
SE_ZM_VO2-2022-001877-025_2022
Doplnená
526 442,40 € Vision Systems, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)