Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. December 2014
Rámcová dohoda na dodávku nábojov na športové účely
SSR_ZM_OVO2-2014000017-12_2014
782 100,00 € ERIK JV s.r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
26. November 2018
Rámcová dohoda na dodávku nábojov na športové účely
SCP_ZM_OVO2-2018000592-1-2_2018
574 260,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
7. Júl 2020
Zmluva o dielo č. 8663-00/2020
SCP_ZM-8663-00-2020_2020
Doplnená
467 856,00 € Združenie Šport centrum Športové centrum polície
30. December 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu
SSR_ZM_SSR-140-2012_2012
362 120,27 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
15. December 2014
Kúpna zmluva
SSR_ZM_SSR-122-2014_2014
352 500,00 € ERIK JV s.r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
3. December 2014
Rámcová dohoda na dodávku nábojov na športové účely
SSR_ZM_OVO2-2014000017-22_2014
173 088,00 € ERIK JV s.r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
26. November 2018
Rámcová dohoda na dodávku nábojov na športové účely
SCP_ZM_OVO2-2018000592-2-2_2018
159 480,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
21. November 2019
Kúpna zmluva Nákup mikrobusov pre Športové centrum polície
SCP_ZM_OVO2-2019-000629-04_2019
149 943,84 € Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. Športové centrum polície
14. August 2020
Kúpna zmluva
SCP_ZM_SE-VO2-2020002626-012_2020
Doplnená
122 040,00 € KOMA SLOVAKIA, s.r.o. Športové centrum polície
16. Október 2020
Kúpna zmluva č. 1/2020-N
SCP_ZM_1-2020-N_2020
121 410,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
15. December 2014
Kúpna zmluva
SSR_ZM_SSR-123-2014_2014
105 240,00 € ERIK JV s.r.o., Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
28. September 2021
Kúpna zmluva č. 1/2021-N
SCP_ZM_1-2021-N_2021
100 194,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
13. Jún 2023
Kúpna zmluva
SCP_ZM_239033_2023
98 990,00 € KOMA SLOVAKIA s.r.o. Športové centrum polície
4. December 2019
Zmluva o nájme nebytového priestoru, časti nehnuteľnosti a hnuteľných vecí
SCP_ZM_SCP-126-2019_2020
86 406,00 € Združenie technických a športových činností, ZO - Jarovce Športové centrum polície
29. November 2017
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-107-2017_2018
75 963,00 € Združenie technických a športových činností Športové centrum polície
8. December 2020
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
SCP_ZM_SCP-114-2020_2020
70 000,00 € NyNa s.r.o. Športové centrum polície
31. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
SCP_ZM_SCP-26-2023_2023
Doplnená
69 990,00 € NyNa s.r.o. Športové centrum polície
3. November 2022
Kúpna zmluva
SCP_ZM_SCP-79-2022_2022
64 800,00 € Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. Športové centrum polície
16. November 2017
Zmluva o podnájme zimného štadióna
SCP_ZM_12017_2018
59 960,00 € EMPE Plus s.r.o. Športové centrum polície
20. December 2018
Zmluva o podnájme zimného štadióna
SCP_ZM_012018_2019
59 520,00 € EMPE Plus s.r.o. Športové centrum polície