Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. November 2015
Zmluva o podnájme hangáru č. H.1
SCP_ZM_SCP-135-2015_2016
0,00 € Divoká voda, s.r.o. Športové centrum polície
18. November 2015
Zmluva o nájme športových priestorov strelnice
SCP_ZM_SCP-136-2015_2016
0,00 € Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia Športové centrum polície
28. December 2015
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-145-2015_2016
0,00 € Združenie technických a športových činností, ZO-Jarovce Športové centrum polície
11. Január 2016
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-09-2016_2016
0,00 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície
18. Január 2016
Zmluva o dielo
SCP_ZM_SCP-12-2016_2016
0,00 € PALEKO s.r.o. Športové centrum polície
26. Január 2016
Kúpna zmluva
SCP_ZM_SCP-14-2016_2016
0,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
26. Január 2016
Kúpna zmluva
SCP_ZM_SCP-15-2016_2016
0,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
31. Máj 2016
Zmluva o dodávke a odbere tepla
SCP_ZM_378012016_2016
0,00 € Veolia Energia Slovensko, a.s. Športové centrum polície
18. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb
SCP_ZM_SCP-66-2016_2016
0,00 € EDYMAX SE Športové centrum polície
9. August 2016
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb
SCP_ZM_SCP-70-2016_2016
0,00 € Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu Športové centrum polície
12. August 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SCP_ZM_172016ZŠt_2016
0,00 € Ružinovský športový klub, p.o. Športové centrum polície
25. August 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SCP_ZM_152016_ZŠt_2016
0,00 € Ružinovský športový klub, p.o. Športové centrum polície
2. September 2016
Zmluva o prevode správy majetku štátu
SCP_ZM_OSNM2-2016001043-002_2016
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Športové centrum polície
5. Október 2016
Zmluva o prenájme športových zariadení
SCP_ZM_DŠ012016-17_2016
0,00 € DOM ŠPORTU s.r.o. Športové centrum polície
16. November 2016
Zmluva o nájme
SCP_ZM_071564400CRZ_2016
Doplnená
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Športové centrum polície
13. December 2016
Zmluva o nájme športových priestorov strelnice
SCP_ZM_SCP-109-2016_2017
0,00 € Správa športových zariadení mesta Martin Športové centrum polície
21. December 2016
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_0012016_2017
0,00 € Kajak canoe klub Šamorín Športové centrum polície
21. December 2016
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_0012016-113_2017
0,00 € Kajak & kanoe Klub Komárno Športové centrum polície
20. Január 2017
Kúpna zmluva
SCP_ZM_SCP-62017_2017
Doplnená
0,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
20. Január 2017
Kúpna zmluva
SCP_ZM_SCP-72017_2017
Doplnená
0,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície