Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2019
Zmluva o podnájme športového zariadenia
SCP_ZM_SCP-117-2019_2019
4 983,60 € Mgr. Zoltán Heister - H+H Športové centrum polície
20. Január 2020
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
SCP_ZM_SCP-21-2020_2020
4 800,00 € E&L Consulting s.r.o. Športové centrum polície
31. December 2020
Zmluva o dielo
SCP_ZM_SCP-122-2020_2021
4 800,00 € Dopravoprojekt, a.s. Športové centrum polície
16. Február 2012
Zmluva č. 001/2012 o nájme nebytového priestoru
SSR_ZM_0012012_2012
4 249,60 € Kajak & kanoe klub Komárno Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
20. Január 2020
Zmluva o poskytnutí služieb
SCP_ZM_20200113_2020
4 200,00 € ECH Slovakia s.r.o. Športové centrum polície
28. Júl 2014
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SSR_ZM_D52014_2014
4 040,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
7. November 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
SCP_ZM_SCP-110-2019_2019
4 000,00 € ECH Slovakia Športové centrum polície
21. Júl 2014
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SSR_ZM_SSR-64-2014_2014
3 975,00 € Telovýchovná jednota Stavbár Nitra Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
13. September 2017
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_D022017_2017
3 920,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Športové centrum polície
17. Júl 2023
Dohoda o splátkach
SCP_ZM_SCP-80-2023_2023
3 729,42 € Samuel Jaroš Športové centrum polície
31. Marec 2017
Zmluva o podnájme hangáru č. H.1
SCP_ZM_SCP-37-2017_2017
3 300,00 € Divoká voda, s.r.o. Športové centrum polície
31. August 2016
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_D102016_2016
3 200,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Športové centrum polície
22. Jún 2022
Zmluva na vývoz triedeného odpadu prostredníctvom odpadových nádob
SCP_ZM_18959-51_2022
3 074,40 € Marius Pedersen, a.s. Športové centrum polície
20. December 2022
Zmluva o podnájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-89-2022_2023
Doplnená
2 560,00 € Kajak kanoe klub Komárno, o.z. Športové centrum polície
22. December 2023
Zmluva o podnájme nebytového priestoru
ŠCP_ZM_ŠCP-296-2023_2024
2 560,00 € Kajak & kanoe klub Komárno, o. z. Športové centrum polície
20. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ŠCP_ZM_ŠCP-281-2023_2024
2 484,00 € Kajak Canoe Klub Šamorín Športové centrum polície
29. September 2015
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_D152015_2015
2 400,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Športové centrum polície
2. Október 2013
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SSR_ZM_D202013_2013
2 360,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
9. December 2019
Zmluva č. 001/2020 o podnájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-131-2019_2020
2 304,00 € Kajak kanoe klub Komárno Športové centrum polície
16. December 2020
Zmluva č. 001/2021 o podnájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-120-2020_2021
2 304,00 € Kajak kanoe klub Komárno Športové centrum polície