Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2021
Zmluva č. 001/2022 o podnájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-91-2021_2022
2 304,00 € Kajak kanoe klub Komárno, o.z. Športové centrum polície
9. December 2019
Zmluva č. 001/2020 o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-127-2019_2020
2 208,00 € Kajak Canoe Klub Šamorín Športové centrum polície
3. December 2020
Zmluva č. 001/2021 o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-112-2020_2021
2 208,00 € Kajak Canoe Klub Šamorín Športové centrum polície
8. December 2021
Zmluva č. 001/2022 o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-89-2021_2022
2 208,00 € Kajak Canoe Klub Šamorín Športové centrum polície
27. December 2018
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_0012019-135_2019
2 073,60 € Kajak & kanoe klub Komárno Športové centrum polície
27. December 2018
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_0012019-137_2019
2 070,00 € Kajak canoe klub Šamorín Športové centrum polície
15. December 2017
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-112-2017_2018
1 804,80 € Kajak & kanoe klub Komárno, o.z. Športové centrum polície
15. December 2017
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-113-2017_2018
1 794,00 € Kajak canoe klub Šamorín Športové centrum polície
18. September 2023
Dohoda o uznaní dlhu a vydaní bezdôvodného obohatenia
ŠCP_ZM_ŠCP-178-2023_2023
1 768,10 € Centrum podpory Bratislava Športové centrum polície
8. Január 2018
Kúpna zmluva
SCP_ZM_SCP-119-2017_2017
1 721,59 € Nabimex, s.r.o. Športové centrum polície
17. Marec 2016
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_001-2016_2016
1 593,60 € Kajak & kanoe klub Komárno Športové centrum polície
14. Január 2022
Havarijné poistenie motorových vozidiel
SCP_ZM_5729127071_2022
1 491,47 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Športové centrum polície
20. December 2022
Zmluva o podnájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-90-2022_2023
Doplnená
1 400,00 € Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Športové centrum polície
22. December 2023
Zmluva o podnájme nebytového priestoru
ŠCP_ZM_ŠCP-297-2023_2024
1 400,00 € Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Športové centrum polície
18. Apríl 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Havarijné poistenie motorových vozidiel - auto komplet"
SCP_ZM_5729237185_2023
1 358,33 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Športové centrum polície
9. December 2019
Zmluva č. 001/2020 o podnájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-130-2019_2020
1 300,00 € Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Športové centrum polície
16. December 2020
Zmluva č. 001/2021 o podnájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-119-2020_2021
1 300,00 € Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Športové centrum polície
9. December 2021
Zmluva č. 001/2021 o podnájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-92-2021_2022
1 300,00 € Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Športové centrum polície
22. Január 2020
Návrh poistnej zmluvy - havarijné poistenie motor. vozidiel
SCP_ZM_5729055014_2020
1 281,20 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Športové centrum polície
27. December 2018
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_0012019-136_2019
1 200,00 € Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Športové centrum polície