Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-91-2022_2023
Doplnená
1 200,00 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Športové centrum polície
21. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ŠCP_ZM_ŠCP-291-2023_2024
1 200,00 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Športové centrum polície
14. Január 2022
Havarijné poistenie motorových vozidiel
SCP_ZM_5729127026_2022
1 193,79 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Športové centrum polície
23. November 2021
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. CPZA-ON-2021/006209-006
SCP_ZM_CPZA-ON-2021-006209-006
1 150,00 € Ministerstvo vnútra SR Športové centrum polície
2. Marec 2016
Zmluva o výpožičke
SCP_ZM_2015007099-002_2016
1 122,00 € Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina Športové centrum polície
22. Január 2020
Návrh poistnej zmluvy - havarijné poistenie motor. vozidiel
SCP_ZM_5729055017_2020
1 035,69 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Športové centrum polície
22. Január 2020
Návrh poistnej zmluvy - havarijné poistenie motor. vozidiel
SCP_ZM_5729054995_2020
1 035,69 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Športové centrum polície
1. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SCP_D01_SCP-74-2023_2023
926,16 € Slovak Telekom, a.s. Športové centrum polície
9. December 2019
Zmluva č. 001/2020 o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-129-2019_2020
800,00 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Športové centrum polície
31. Január 2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
SCP_ZM_SCP-31-2020_2020
800,00 € Mgr. Viktor Karel advokát Športové centrum polície
11. December 2020
Zmluva č. 001/2021 o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-117-2020_2021
800,00 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Športové centrum polície
9. December 2021
Zmluva č. 001/2022 o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-90-2021_2022
800,00 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Športové centrum polície
18. Október 2011
Nájomná zmluva
0601398/00CRZ
756,77 € SLOVNAFT, a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
27. December 2018
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_0012019_2019
700,00 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Športové centrum polície
12. Marec 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SSR_ZM_2028879310_2014
689,76 € Slovak Telekom, a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
12. Júl 2021
Dohoda o uznaní dlhu a vydaní bezdôvodného obohatenia
SCP_ZM_SCP-47-2021_2021
650,09 € Centrum podpory Bratislava Športové centrum polície
14. December 2017
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-115-2017_2018
600,00 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Športové centrum polície
14. December 2017
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-114-2017_2018
600,00 € Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Športové centrum polície
13. Máj 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SCP_D01_A11780980_2021
600,00 € Orange Slovensko, a. s. Športové centrum polície
2. Február 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
SCP_ZM_9932806597_2022
Doplnená
549,36 € Slovak Telekom, a. s. Športové centrum polície