Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2011
Kúpna zmluva
SSR_ZM_SŠR-702011_2011
0,00 € TRIGONUS a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
12. Apríl 2011
Zmluva o nájme športových priestorov strelnice č. 03/2011
SSR_ZM_03-2011_2011
0,00 € Mesto Martin, zastúpené Mgr. art. Andrejom Hrnčiarom, Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
14. Apríl 2011
Zmluva o poskytovaní nadštandardnej zdravotníckej starostlivosti
SSR_ZM_SŠR-70-1-2011_2011
0,00 € SPORTMED, s.r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
13. Máj 2011
Zamestnávateľská zmluva
SSR_ZM_SŠR-83-2011_2011
0,00 € ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
8. September 2011
Zmuva o dodávke a distribúcii elektriny
SSR_ZM_SŠR-98-2011_2011
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
30. September 2011
Zmluva o refakturácii nákladov na prenájom ľadovej plochy
SSR_ZM_SŠR-122-2011_2011
0,00 € Športový klub polície Bratislava Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
3. Október 2011
Zmluva o prenájme
SSR_ZM_SŠR-123-2011_2011
0,00 € V.K.P. a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
7. November 2011
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
SSR_ZM_PZ00081113_014_2011
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
25. November 2011
Nájomná zmluva
SSR_ZM_060856400CRZ_2011
Doplnená
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
21. December 2011
Zmluva o nájme nebytového priestoru, časti nehnuteľnosti a hnuteľných vecí
SSR_ZM_SSR-150-2011_2011
Doplnená
0,00 € Združenie technických a športových činností, ZO - Jarovce Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
23. December 2011
Zmluva o refakturácii nákladov za prenájom ľadovej plochy
SSR_ZM_SSR-152-2011_2012
0,00 € Športový klub polície Bratislava Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
18. Január 2012
Zmluva o nájme športových priestorov strelnice
SSR_ZM_SSR-21-2012_2012
0,00 € Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
13. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
SSR_ZM_SSR-43-2012_2012
0,00 € TUZEXX s.r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
13. Apríl 2012
Zmluva o prenájme
SSR_ZM_SSR-51-2012_2012
0,00 € V.K.P. a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
12. Jún 2012
Zmluva o refakturácii nákladov za prenájom ľadovej plochy
SSR_ZM_SSR-61-2012_2012
Doplnená
0,00 € Športový klub polície Bratislava Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
11. Júl 2012
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SSR_ZM_SSR-71-2012_2012
0,00 € HOPE DEVELOPMENT, s.r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
18. Júl 2012
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SSR_ZM_SSR-73-2012_2012
0,00 € Ypsilon KSV s.r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
18. Október 2012
Nájomná zmluva
SSR_ZM_063981000CRZ_2012
0,00 € SLOVNAFT, a. s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
18. Október 2012
Nájomná zmluva
SSR_ZM_063981300CRZ_2012
Doplnená
0,00 € SLOVNAFT, a. s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
17. December 2012
Zmluva o refakturácii nákladov za prenájom ľadovej plochy
SSR_ZM_SSR-134-2012_2013
0,00 € Športový klub polície Bratislava Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR