Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve - VS Veľké Kozmálovce, odstraňovanie kalov a sedimentov zo zdrže vodnej stavby - zmena spôsobu ukladania vyťažených a spracovaných kalov a sedimentov a súvisiace zníženie ceny
1832/2019-PR
-390 000,00 € Združenie Kozmálovce - FERRMONT - PLOSAB; vedúci člen združenia FERRMONT, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11. September 2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve "Nákup prievoznej lode" - zníženie kúpnej ceny, zmena niektorých ustanovení
1312/2019-PR
-103 500,00 € SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
9. Marec 2020
Dodatok č.5 k Zmluve o dielo - "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce" - zmena položiek rozpočtu
124/2020-BB
-77 808,95 € Skupina dodávateľov: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
24. Apríl 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z váhu, I. etapa" - zmena zakladania stavebného objektu SO 03.01
299/2020-BA
-33 541,54 € Združenie TuCon-VÁHOSTAV-SK, Klátovské rameno; Vedúci člen: TuCon, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo "II. Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 2" - zmena rozpočtu
761/2022-KE
-13 033,04 € Skupina dodávateľov STRABAG s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
24. Jún 2020
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce" - zmena rozpočtu v časti Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, 4. úsek
515/2020-BB
-6 970,81 € Skupina dodávateľov: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18. Máj 2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo - "Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa" - zmena rozpočtu
359/2021-BA
-4 152,51 € Združenie TuCon-VÁHOSTAV-SK, Klátovské rameno; Vedúci člen: TuCon, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3. September 2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo "Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403"- naviac práce a menej práce
1237/2019-BB
-2 552,76 € STRABAG s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14. Január 2021
Dodatok č. 1 k Zmlue o dielo č. 1908/2019-KE - VS Vlčia Dolina- doplňujúca injektáž, pravostranné zaviazanie
7/2021-KE
-64,50 € VHS-Geotech, spol. s r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
24. Február 2011
DODATOK č. 5 k Zmluve o využívaní hydroenergetického potenciálu vodného toku
10/2011-PR
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Slovenské elektrárne, a. s.
24. Február 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve na odber povrchovej vody pre priemyselné využitie
11/2011-PR
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Slovenské elektrárne , a.s.
28. Február 2011
Zmluva o dielo
66/2011-BA
0,00 € Janeter, s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
28. Február 2011
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
73/2011-BA
0,00 € Inter-Security s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
1. Marec 2011
Dodatok č.2 k zmluve o dielo
54/2011-PR
0,00 € Hastra, s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
7. Marec 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
70/2011-PN
0,00 € SSE, a.s. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
7. Marec 2011
Zmluva na dodávku povrchovej vody na priemyselné využitie
71/2011-PN
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s.
7. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny
81/2011-PN
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
7. Marec 2011
Kúpna zmluva
26/2011-PN
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. TOPHOLZ, s.r.o.
7. Marec 2011
Kúpna zmluva
27/2011-PN
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Ing. Rastislav Bezák - BEZÁK - HOLZ - CHYNORANY
7. Marec 2011
Kúpna zmluva
28/2011-PN
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. R-Consult ,spol. s r.o.