Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/13 "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami"
782/2018-PR
35 177 092,35 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/20 "Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - III. etapa"
630/2019-PR
33 802 024,84 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14. Júl 2023
Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku - Názov projektu Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja, kód 311041CLA4
1154/2022-PR
29 864 060,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13. November 2018
Zmluva o dielo - Banská Bystrica - ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce
1910/2018-BB
25 786 696,00 € Skupina dodávateľov: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
23. August 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/13 k projektu "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami"
1910/2023-PR
24 056 177,06 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14. Február 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211/2017-21/13 "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami" - zníženie výšky NFP
120/2019-PR
23 510 057,82 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3. Júl 2020
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211/2017-21/13 "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami" - aktualizácia zmluvy a zmena prílohy 3, presun finančných prostriedkov medzi skupinami výda
525/2020-PR
23 430 303,65 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3. Február 2016
Rámcová dohoda - Motorové palivá, nafta,benzín na karty a nafta do nádrží
80/2016-PR
21 157 309,39 € SLOVNAFT, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18. Február 2011
Rámcová dohoda
14/2011-PR
17 771 769,79 € SLOVNAFT, a.s. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
7. December 2017
Rámcová dohoda o poskytnutí poistných služieb- Poistenie majetku, poistenie informačných rizík, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
2119/2017-PR
17 048 817,08 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupIČO 00585414; Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.IČO 00151700; PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátuIČO 50659669 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22. December 2017
Poistná zmluva - Poistenie majetku, strojov, elektroniky, informačných rizík, zodpovednosti za škodu a zodpovednosti za environmentálnu škodu, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
2288/2017-PR
17 048 817,08 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28. Máj 2021
DOHODA O GRANTE PRE INTEGROVANÉ PROJEKTY pod evid. číslom LIFE19 IPE/SK/000003 - LIFE- IP NATURA 2000 SVK
930/2020-PR
16 622 242,00 € Európska únia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26. Február 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. - č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/02 - Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - I. etapa
287/2018-PR
14 260 616,87 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyv zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27. Január 2022
Zmluva o dielo - Hodnotenie a manažment povodňových rizík - aktualizácia 2021
42/2022-PR
14 239 613,16 € stengl a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/22 "Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - II. etapa"
884/2019-PR
14 037 141,63 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
30. Jún 2022
Kúpna zmluva - Plávajúce plošiny s hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku - Floating Platforms with Hydraulic Excavator with Track Shoes
427/2022-PR
13 063 258,80 € SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. Jún 2015
Zmluva o dielo - stavebné práce na zhotovenie díela - stavebných celkov: "Lietavská Lúčka - úprava Pastierskeho potoka", "Oščadnica - tok Oščadnica, rekonštrukcia", "VD Kráľová - stabilizácia ĽOH" a "Nová Bystrica- úprava toku Bystrica"
806/2015-PR
13 021 200,00 € VÁHOSTAV-SK, a.s.; HYDROSTAV ŠAĽA a.s. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
29. Október 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo zhotoviteľa: ZML 1401145, číslo objednávateľa: 806/2015 na uskutočňovanie stavebných prác na stavebných celkoch: "Lietavská Lúčka - úprava Pastierskeho potoka"; "Oščadnica - tok Oščadnica, rekonštrukcia"; "VD Kráľo
1496/2015-PR
13 018 899,84 € Združenie právnických osôb VÁHOSTAV - SK, a.s., HYDROSTAV ŠAĽA, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
6. December 2018
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania a pitného režimu zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet - dodávka elektronických stravovacích kariet a elektronických stravovacích poukážok
1844/2018-PR
12 782 000,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8. Január 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2018-55/01 "Hodnotenie a manažment povodňového rizika - aktualizácia"
901/2020-PR
11 976 381,09 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik