Centrálny register zmlúv

Sociálna implementačná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2011
Zmluva o dodaní kancelárskeho nábytku
OE/110506
50 023,20 € Kinnarps, spol. s r.o. Sociálna implementačná agentúra
28. Február 2011
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
KGR/110228
29 900,00 € LLPMV Lawyers s. r. o. Sociálna implementačná agentúra
20. Január 2012
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
KGR 120116
9 990,00 € LLPMV Lawyers s.r.o. Sociálna implementačná agentúra
11. Apríl 2013
Zmluva o zabezpečení výučby anglického jazyka
ÚMP/130411
5 616,00 € LOKER, s.r.o Sociálna implementačná agentúra
23. Február 2012
Zmluva o zabezpečení výučby anglického jazyka
KGR 120223
4 224,00 € Katarína Hluchá Sociálna implementačná agentúra
5. September 2011
Zmluva o zabezpečení výučby anglického jazyka
KGR/110905
3 120,00 € Akadémia vzdelávania Sociálna implementačná agentúra
20. Apríl 2011
Príkazná zmluva
OE/110418
1 200,00 € Ing. Milan Litva Sociálna implementačná agentúra
27. August 2012
Zmluva o poskytnutí služby Zberná jazda
OE/120702
Doplnená
700,92 € Slovenská pošta, a.s. Sociálna implementačná agentúra
4. Február 2013
Poistná zmluva pre havarijné poistenie motorových vozidiel
OE/130107/1
539,06 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Sociálna implementačná agentúra
19. Júl 2012
Dodatok č.6 k Zmluve č.102593, Nájomná zmluva a Zmluva na poskytovanie služieb č. 102593/2007
OE/120613
307,58 € ClearWater s.r.o. Sociálna implementačná agentúra
4. Február 2013
Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
OE/130107/2
140,04 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Sociálna implementačná agentúra
21. September 2012
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
OE/120920/1
33,00 € Chartis Europe S.A. Sociálna implementačná agentúra
21. September 2012
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
OE/120920/3
33,00 € Chartis Europe S.A. Sociálna implementačná agentúra
8. Február 2013
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
OE/130108
33,00 € AIG Europe Limited Sociálna implementačná agentúra
25. Október 2013
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom, číslo návrhu PZ: 5450011142
OE/131024/2
33,00 € AIG Europe Limited Sociálna implementačná agentúra
25. Október 2013
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom, číslo návrhu PZ: 5450011141
OE/131024/1
33,00 € AIG Europe Limited Sociálna implementačná agentúra
25. Október 2013
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom, číslo návrhu PZ: 5450011143
OE/131024/3
33,00 € AIG Europe Limited Sociálna implementačná agentúra
7. Marec 2011
NFP č. Z2714013016601
dodatok č. 1
0,00 € Európska rómska pracovná agentúra - ERPA MPSVR SR
7. Marec 2011
NFP č. Z2714013010201
dodatok č. 1
0,00 € Horská služba na Slovensku MPSVR SR
7. Marec 2011
dodatok č. 1
NFP č. Z2714013018201
Doplnená
0,00 € Informačné centrum mladých Banská Štiavnica MPSVR SR