Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
111/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Torysa Fond sociálneho rozvoja
4. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
098/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Mojmírovce Fond sociálneho rozvoja
4. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
092/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Seňa Fond sociálneho rozvoja
5. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
091/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Martin Fond sociálneho rozvoja
5. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
112/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € MESTO PARTIZÁNSKE Fond sociálneho rozvoja
5. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
096/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Lastovce Fond sociálneho rozvoja
14. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
086/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Miková Fond sociálneho rozvoja
14. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
115/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Brezno Fond sociálneho rozvoja
19. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
130/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Ihľany Fond sociálneho rozvoja
19. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
144/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € OBEC Zemplínska Teplica Fond sociálneho rozvoja
19. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
129/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Vyšné Ružbachy Fond sociálneho rozvoja
19. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
138/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Šarišské Jastrabie Fond sociálneho rozvoja
19. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
146/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Čaňa Fond sociálneho rozvoja
19. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
145/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Bušince Fond sociálneho rozvoja
19. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
127/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Veľké Dravce Fond sociálneho rozvoja
19. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
147/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € OBEC HRANOVNICA Fond sociálneho rozvoja
19. Jún 2012
DODATOK č. DOD/02 – 2012/292/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS č. 27120130386 zo dňa 17.09.2010
DODATOK č.DOD/02 – 2012/292/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Švedlár Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
136/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Vikartovce Fond sociálneho rozvoja
21. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
141/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Lemešany Fond sociálneho rozvoja
21. Jún 2012
Zmluva o spolupráci
139/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Žalobín Fond sociálneho rozvoja