Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011/241/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. DP 17/OP ZaSI-FSR-2009/2.1/09 zo dňa 28.9.2010
DOD/01 – 2011/241/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Komjatice Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24. Marec 2011
DODATOK č. DOD/01-2011//131/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230064 zo dňa 08.03.2010
DOD/01-2011//131/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Občianske združenie Čisté Tatry Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25. Marec 2011
DODATOK č. DOD/01-2011//068/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230012 zo dňa 15.02.2010
DOD/01-2011//068/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Matematická spoločnosť – Mladý génius Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25. Marec 2011
DODATOK č. DOD/01-2011//072/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230024 zo dňa 17.02.2010
DOD/01-2011//072/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Občianske združenie na podporu a rozvoj regiónov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25. Marec 2011
DODATOK č. DOD/01-2011//073/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230025 zo dňa 16.02.2010
DOD/01-2011//073/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Obec Tešedíkovo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25. Marec 2011
DODATOK č. DOD/02-2011//165/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130290 zo dňa 03.06.2010
DOD/02-2011//165/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Centrum vzdelávania pre matky na materskej dovolenke, o.z. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. Marec 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011/293/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. DP 136/OP ZaSI-FSR-2009/2.1/09 zo dňa 20.9.2010
DOD/01 – 2011/293/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Mesto Sobrance Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. Marec 2011
Dodatok č.03 k Zmluve o NFP
DOD/03-2011//016/2009-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Šarišské Michaľany Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o NFP
DOD/01-2011/307/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Plešivec Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. Marec 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o NFP
DOD/02-2011/309/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Varhaňovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30. Marec 2011
Dodatok č.01 k Zmluve o NFP
DOD/01-2010/323/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Bystré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30. Marec 2011
Dodatok č. DOD/02 - 2011//081 - IZ - 4.0/V k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu s kódom ITMS 27120230040
DOD/02 - 2011//081 - IZ - 4.0/V
0,00 € Spoločnosť slovenskej inteligencie KORENE Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4. Apríl 2011
Dodatok č.03 k Zmluve o NFP
DOD/03-2011//011/2009-IZ-5.0/V
0,00 € Mesto Vrútky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. Apríl 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011//196/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230105 zo dňa 06.09.2010
DOD/01-2011//196/2010-IZ-4.0/V
0,00 € DYNAMIS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11. Apríl 2011
Dodatok č. DOD/01-2011/290/2010-IZ-5.0/V
DOD/01-2011/290/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Šarovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11. Apríl 2011
Dodatok č. DOD/01 – 2011//099/2010-IZ-4.0/V
DOD/01 – 2011//099/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Obec Tomášikovo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
13. Apríl 2011
Zmluva o využívaní elektronických služieb
003/2011-HZ-2.0/D
Doplnená
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Fond sociálneho rozvoja
18. Apríl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o NFP
DOD/01-2011/267/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Podhorany Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
18. Apríl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o NFP
DOD/01-2011/336/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Nižný Tvarožec Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Apríl 2011
Dodatok č.01 k Zmluve o NFP
DOD/01-2011//303/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Krížová Ves Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR